login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Weet u een tuin met bijzondere toekomstwaarde voor de Open Tuinen Gids 2018?

De NTs staat voor een ‘Groene historie én een Groene toekomst’!

Binnen de Nederlandse Tuinenstichting wordt gezocht naar manieren om ‘tuinen met bijzondere toekomstwaarden’  te onderscheiden. Het is moeilijk vast te stellen welke veranderingen trendmatig zijn en welke als wezenlijk en toekomstbestendig beschouwd kunnen worden.

Bij deze zoektocht betrekt de NTs haar donateurs om publiek toegankelijke tuinen en parken met bijzondere toekomstwaarden te kunnen selecteren voor de Open Tuinen Gids 2018.

Wij nodigen u uit om een tuin met bijzondere toekomstwaarde in te sturen.

De keuze is geheel vrij. De enige voorwaarde was dat de tuin (minimaal enkele dagen per jaar) toegankelijk moet zijn. Ook de wijze van indienen is vrij: foto, tekening, tekst of link naar een website of Facebook.

Stuur uw voorstel naar: denbreejetuin@planet.nl

De NTs organiseert op zaterdag 23 september een symposium over dit onderwerp. Hier zullen de ingebrachte tuinen aan de hand van criteria getoetst en bediscussieerd worden. Het programma voor deze dag verschijnt in het Tuinjournaal van juni en in de Nieuwsbrief. De conclusies van deze dag zijn de opmaat voor de voortdurende zoektocht naar tuinen met bijzondere toekomstwaarden.


Zie verder:

  • Inleidend artikel over Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarden
  • Uitnodiging Symposium:Groene Historie èn Groene Toekomst,Tuinen met Bijzondere Toekomstige Waarde
  • Interviews met enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers
  • Selectie tuinen met bijzondere toekomstwaarde

op onze pagina: Tuinen met een Bijzondere Toekomstwaarde