login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Volkstuinpark ‘Ons Buiten’ in Amsterdam behoudt hoogste kwalificatie Natuurlijk tuinieren

Op 26 mei vond op volkstuinpark Ons Buiten de vierjaarlijkse herkeuring Natuurlijk tuinieren plaats. Het keurmerk Natuurlijk tuinieren is ingesteld door de Algemene Vereniging Voor Volkstuinders Nederland (AVVN). Het is een kwalificatie voor tuinparken die zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest tuinieren en extra voorzieningen aanbrengen voor duurzaam natuurbeheer. Eén tot maximaal vier stippen op een lieveheersbeestje verbeelden deze kwalificatie.
Ons Buiten behoudt het maximumaantal van vier stippen. Blij en verrast is het bestuur, omdat bij de herkeuring maar liefst 96% van de te behalen punten werden toegekend. Een groot succes en een erkenning voor al het werk dat de vele vrijwilligers op Ons Buiten hebben verricht om de kwaliteit van flora en fauna te verbeteren.

Amsterdammers die ’s zomers een bezoek brengen aan het opengestelde Ons Buiten stellen ook steeds weer vast dat dit volkstuinpark een verborgen groene parel is.

Tijdens een wandeling van twee uren leidde interim-voorzitter Erik Hooijberg AVVN-inspecteur Kees Beaart rond over het park. Deze ging langs alle plaatsen waar de natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Veel van Ons Buitens dertig monumentale bomen zijn te vinden in de wandeltuin: de uitgestorven gewaande watercipres, de Christusdoorn die in de herfst grote, kronkelige, bruine peulen krijgt, de moerascipres en de Ossagedoorn, met zijn geribde, groengele vruchten. Hoge populieren en schietwilgen fungeren als uitkijkposten voor roofvogels als ransuil en buizerd. In de bloemperken strijken bijen en vlinders neer op de planten, die hier speciaal voor hen zijn neergezet. Insectenhotels met Hilton-allure bieden een goede schuilplaats voor alles wat ’s zomers brommend en zoemend bloemen en struiken bevrucht.

Ook is er nu een vogelsnoephoek waar besdragende struiken in de late zomer en het najaar een feestmaal aanrichten voor merels en lijsters.
Langs de Zuidsingel met zijn om en om geknotte wilgen is de beschoeiing op verschillende plaatsen weggehaald. Die heeft plaats gemaakt voor verlandingsoevers, zodat salamanders en padden makkelijk in en uit het water kunnen komen. Hier houden de wortels van gele lis, platte bies, grote ratelaar en echte koekoeksbloemen de helling stevig. En ja, sinds kort staat hier opeens een donkerroze rietorchis.
Nadat twee stagiaires van de stadsecologen op vleermuizenonderzoek waren geweest, zijn vleermuizenkasten opgehangen. En nu maar hopen dat zeldzame soorten zoals de meervleermuis Ons Buiten als verblijfplaats kiezen.

De bescherming van alles wat leeft, groet en bloeit heeft aldus de hoogste prioriteit op Ons Buiten.

Vrijwilligers
De tuinders van Ons Buiten werken ten minste tien zaterdagochtenden per jaar in de algemene gedeelten, of zij hebben een functie in een van de vele commissies. Een ploeg van veertien mannen van 60+ is alle seizoenen aan het werk in het algemene gedeelte van het volkstuinpark. Hierdoor kan het park ook het gehele jaar opengesteld zijn voor bezoekers.

Geschiedenis
Ons Buiten werd opgericht in 1922 en bevond zich toen aan het einde van het Slatuinenpad, bij de Haarlemmerweg. In 1927 verhuisden de tuinders naar de huidige plaats aan de Riekerweg in Amsterdam-Slotervaart. Het park was toen omringd door weilanden en sportvelden en telde 680 tuinen. In de jaren vijftig verrezen de westelijke tuinsteden, zoals Slotervaart en Overtoomse Veld. Vanwege zandwinning uit de Nieuwe Meer moesten in 1953 tuinen, weilanden en sportvelden verdwijnen. In 1966 moest opnieuw een stuk van het tuinpark af, nu voor de aanleg van de Ringweg. Ter compensatie zijn toen de tuinparken Lissabon en Osdorp opgericht. Sinds dat jaar telt Ons Buiten 448 tuinen.

Voor nadere informatie:

E-mail: groen@ons-buiten.nl

Website: www.ons-buiten.nl

Adres: Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam