login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuinen die besproken worden bij symposium Groene Historie èn Groene Toekomst

Wanneer men een aantal moderne tuinen heeft bezocht en/of enkele artikelen van interessante tuinen heeft bekeken, kan men zich afvragen welke tuinen als mogelijk erfgoed van de toekomst kunnen worden beschouwd. Wat is hype, wat is een nieuwe stroming? Welke tuinen kunnen nu als erfgoed van de toekomst worden beschouwd?

Op het symposium van 23 september bespreken we onderstaande tuinen tijdens de workshop, we willen graag gezamenlijk een aantal criteria opstellen voor de selectie van toegankelijke tuinen en parken voor de Open Tuinengids 2018 en 2019.

In het programma vóór de workshops de volgende inleidingen:

  • Rosanne Schrijver – de invloed van techniek op tuinen met bijzondere toekomstwaarde
  • Margot van Beem – toepassen van beplantingen, sferen en sociologische plantengemeenschappen
  • Saskia de Wit – ontwerpen met het oog op de toekomst, een filosofische benadering

na de workshop vat Johan Vlug de uitkomst samen, en volgen discussie over conclusie’s en hoe verder.


De tuinen:


Het Lankheet

een groot bosrijk gebied afgewisseld met heide, vennen, historische boerderijen, hooilanden en oude essen aan de Buurserbeek. Het ligt tussen Haaksbergen en Eibergen. Het landgoed heeft een geschiedenis die 800 jaar teruggaat, maar geeft ook een vooruitblik tot ver in de 21e eeuw. Er zijn verschillende eigentijdse landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering, energiewinning, multifunctionele klimaatbossen, houtteelt, jeugdeducatie en jeugdzorg, kunst en theater. Hierdoor is te beleven hoe het landschap van de toekomst een onontbeerlijke plaats in ons dagelijks leven gaat innemen. Historie en innovatie gaan hand en hand samen en u kunt daar zelf aan deelnemen.


Eigen tuin Nico Kloppenborg

De voormalige consistorie naast de Mariakerk van Mantgum is mijn woon- en werkplek. Een prachtige maar lastige locatie: achter het huis de steile afgegraven zuidhelling van de terp en aan de voet daarvan een bodem vol gravel, hoogovenslakken en wit zand – restanten van een oude tennisbaan. Ik wilde aansluiten op de buurt – de monumentale Seerp van Galemawei met zijn 19e-eeuwse Vlaskamptuinen vol slingerpaden, maar ik wilde ook het handschrift van mijn werk laten zien: krachtig, modern, veel groen.


Prionatuinen

De Priona Tuinen zijn in twintig jaar aangelegd door Henk Gerritsen en Anton Schlepers. Henk ontwikkelde samen met Piet Oudolf en geïnspireerd door onder andere Mien Ruys een heel eigen filosofie over de omgang met natuur in de tuin. Dat werd de ‘Dutch Wave’, een stroming in tuinontwerp die tot op de dag van vandaag internationaal furore maakt en ontwerpers inspireert. De stijl is heel herkenbaar, gaat uit van ecologische principes en heeft grote invloed gehad op de publieke ruimte.


Botanische Tuinen Utrecht: Ontdektuinen

De Ontdektuin is een relatief nieuw tuindeel (uit 1995) waarbij een beroep wordt gedaan op alle zintuigen: planten om te ruiken, te zien, te voelen, te proeven en zelfs te horen. U vindt er 17 thema’s die allemaal op een andere manier de specifieke kenmerken van planten en/of het gebruik van planten door mensen belichten. De Thematuin is het resultaat van een prijsvraag die de jarige hortus in 1989 uitschreef: ontwerp een leertuin die voor iedereen toegankelijk is. Winnares Arda Wijsbek, tuin- en land- schapsarchitecte, paste haar ontwerp nadrukkelijk en tegelijk onopvallend aan gehandicapten aan. Met een knisperend schelpenpad, bankjes waarnaast plaats is voor een rolstoel, bordjes in braille, geluiden van wind en water ter oriëntatie, lange ‘geurstroken’ van lavendel.


Stadspark Kempensberg

Stadstuin Kempkensberg, aan de voet van het Rijkskantorencomplex (voor DUO en de belastingdienst), is een bloemrijke tuin op het dak van een parkeergarage. Hier worden twee werelden samengebracht: die van de bijzondere ecologie van het aanliggende Sterrebos en de menselijke wereld van werknemers en omwonenden. De stadstuin combineert de geborgenheid van een tuin met de openbaarheid van het stedelijk leven. Het ontwerp richt zich specifiek op het scheppen van een goed windklimaat, door speciaal ontworpen windschermen en het gebruik van meerstammige bomen. Een langgerekte vijverpartij reguleert de waterhuishouding.
De daktuin is een open, toegankelijk plek voor ontmoeting te midden van een fijn gedetailleerde omgeving waar de rijkdom van het plantenleven centraal staat.


Tuin de Oude Linde

Rondom de boerderij is een grote tuin, met o.a. een moestuin, een boomgaard en een vijver’ die vanaf 2009 beetje bij beetje is aangelegd. Drie grote heuvels in de tuin staan van het vroege voorjaar tot laat in de herfst volop in bloei. Een grote diversiteit aan wilde- en vaste bloemen en planten zorgen voor veel kleur en geur.


De Vlinderhof

Deze tuin is op initiatief van omwonenden aangelegd en wordt ook onderhouden door vrijwilligers Opvallend is de uitbundige beplanting, die door de wisselende kleuren, bloemen, maar ook bloeiwijzen en texturen, elk seizoen weer een andere sfeer en beleving oproept een wandel- en verblijfstuin, waar men zich in een parkachtige omgeving toch in een eigen wereld waant.


Nutstuin Fonds 1818

Stedelijke binnenplaats met openstelling voor het publiek. De binnentuin vormt een oase van rust in het centrum van Den Haag en verwoordt de doelstellingen van de opdrachtgever, een stimulator op het gebied van milieu, educatie, kunst en cultuur.


Naam Locatie Ontwerp Jaar Website
Waterzuiveringspark het Lankheet, Haaksbergen Haaksbergen Berno Stroot, i.s.m. Eric Brinckmann 2004-2007 www.strootman.net www.hetlankheet.nl

Eigen Tuin Nico Kloppenborg

Mantgem (Fr.) Nico Kloppenborg onbekend www.nicokloppenborg.nl
de Prionatuinen Schuinesloot Henk Gerritsen 1980-2008 www.prionagardens.blogspot.com
Leertuin bij de Uithof Utrecht Arda Wijsbek 1995 www.uu.nl/botanischetuinen/tuinen- `ontdektuin`
Stadspark Kemkensberg Groningen Lodewijk Baljon 2008-20013 http://www.baljon.nl/project/stadstuin-kempkensberg-groningen ‘terreininrichting’
De Oude Linde Hardenberg ism Ben Bakker 2009-heden http://www.oudelinde.nl/tuin/
De Vlinderhof Vleuten Piet Oudolf 2014 www.vlinderhof.com
Nutstuin Fonds 1818 Den Haag Jos vd Lindeloof 2011 www.josvandelindeloof.nl

Zie verder:

  • Uitnodiging, en aanmelden Symposium:Groene Historie èn Groene Toekomst,Tuinen met Bijzondere Toekomstige Waarde
  • Inleidend artikel over Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarden
  • Weet u een tuin met bijzondere toekomstwaarde?
  • Interviews met enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers

op onze pagina: Tuinen met een Bijzondere Toekomstwaarde