Nieuws
Tuin van de maand
3 mei 2021

Tuin van de maand mei 2021: Tuin van Jan en Dietje Boeschoten, Markelo

De moeilijkste tuinen om te ontwerpen en te beplanten zijn kleine tuinen. En die zijn er steeds meer in ons dichtbevolkte land, want terwijl de huizen steeds groter worden, worden de tuinen kleiner. Dat blijkt uit de woon/perceel-ratio, ofwel het beslag van de woning op het perceel. Was deze voor tussenwoningen in de jaren 50 nog 53,1%, in 2019 was deze in de Randstad gestegen tot ruim 85%. Trekken we daar de ruimte voor een terras en een berging van af, dan blijft er voor een groene beplanting dus maar weinig ruimte over. Uit onkunde en voor het gemak bestraten veel mensen alles dan maar, met alle gevolgen voor onze leefomgeving.

Mooie, kleine tuinen zijn er niet veel in ons Open Tuinenbestand. We beschouwen de tuin van Jan en Dietje Boeschoten (OTG 2021, nr. 101) dan ook als een pareltje. Een inspiratiebron voor starters en ouderen. In de zomer is de tuin op zijn mooist.

Binnen de Open Tuinen Commissie is weleens gezegd dat je in een tuin een half uur moet kunnen verblijven. Welnu, in deze Tuin van de Maand mei lukt dat makkelijk. Zittend op de waranda, kijkend naar het levendige boeket planten waar alle kleuren, hoogtes en insecten door elkaar krioelen.

De liefde voor de natuur spat er vanaf!


De kunst om een kleine tuin mooi te maken

Wat leuk dat de Nederlandse Tuinenstichting ook aandacht schenkt aan kleine tuinen van starters en ouderen.

Wij hebben op dit moment een kleine dorpstuin in Markelo, aan de achterkant van ons huis. In de zomer van 2020 moesten wij afscheid nemen van huis en hof in Geesteren en eerder van onze mooie tuin in Overlangbroek. Het is een lastige beslissing om, als je nog gezond bent, toch verstandig te zijn en te kiezen voor een locatie met voorzieningen.

Foto tuin Geesteren                                                          Foto tuin Overlangbroek
De tuin in Geesteren (2006-2015) ook ontworpen door Janine ten Horn. De tuin in Overlangbroek (1992-2005) is eveneens ontworpen door Janine ten Horn.


Jarenlang hadden we het voorrecht om voor grote tuinen te mogen zorgen. De Nederlandse Tuinenstichting vormde voor ons de stimulans om te tuinieren en kennis te krijgen van al die andere mooie tuinen die beschreven staan in de zeer verzorgde Open Tuinen Gids. We kwamen in Overlangbroek in aanraking met de NTs, door de gesprekken met mevrouw Canneman van ‘De Walenburg’ in Nederlangbroek. In ieder gesprek benadrukte zij hoe belangrijk het is om de NTS te steunen, dit in navolging van de National Trust in Engeland. Behalve het in stand houden van ons eigen groen erfgoed kregen we altijd het gevoel dat iedere inzet voor tuin en groen een veilig oor en grote inzet had bij uw stichting.


Bij alle open tuindagen hebben we daarom over het werk van de NTs gesproken. Daarbij ging het vaak over de grootte van de tuin. Het zou geen kunst zijn een grote tuin mooi te krijgen, maar een klein oppervlak, dat was pas een uitdaging! En nu hebben we een kleine tuin, want een eis voor het nieuwe huis was dat er een tuin was; een tuin is onlosmakelijk verbonden met ons. En die tuin moest de apotheose worden van de vorige tuinen. Zichtlijnen, grote plantgroepen, de tuin laten weglopen in het landschap: dat alles was in de nieuwe tuin niet mogelijk. Investering, fysieke mogelijkheden, alles passeerde de revue en werd overwogen. Hoe maakbaar is een kleine tuin? En heeft dat nog iets te maken met natuur?


Tot slot bleef één vraagstuk over. De planten moesten zo goed mogelijk tot hun recht komen. Voorop staat steeds de eigenheid van iedere plant, hun recht op de goede plaats. Het resultaat is een groot, uitbundig boeket geworden, bestaande uit meest inheemse lievelingsplanten los ’geschikt‘ met veel, heel veel Verbena bonariensis en enkele eenjarigen. Bijen, insecten, vogels en wormen – ze mogen hier thuis zijn.

Nog lang hopen we hier te genieten. De tuin brengt ons dagelijks routine en werkjes, waarvoor we vele malen worden beloond. En mocht het niet zo lukken, denk dan aan een onderhoudsarme beplanting zoals een heestertuin. Er zijn vele lieve hoveniers met diverse abonnementen ter ondersteuning of vrijwilligers van zorginstellingen voor een helpende hand. Last but not least: de maairobot of de automatische beregening – interessant, vooral voor starters.


Starter of oudere, probeer uw tuin zo lang mogelijk te houden. Zoals mooie muziek zal hij u blij maken en u het gevoel geven dat uw inspanning ertoe doet. Op kleine schaal dragen we zo bovendien bij aan een groene leefomgeving.

We hopen dat het initiatief om ook breder te kijken naar kleine particuliere tuinen, de stichting goed zal doen – tot in lengte van jaren.


Jan en Dietje Boeschoten
Grotestraat 13, 7475 AZ Markelo (gem. Hof van Twente)
T 0547 370643
E jan.boeschoten@gmail.com
Geopend do 17 juni, do 8 juli en do 5 augustus, van 10.00 tot 16.00 uur en daarnaast voor kleine groepen op afspraak.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin