login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuin van de maand augustus 2015: Tuin ‘de Villa’, tuin van Fried en Lily Frederix

De Open Tuinencommissie selecteert iedere maand één van onze Open Tuinen. Deze krijgt als “Tuin van de maand” op onze website extra aandacht. Het zijn tuinen die in de betreffende maand veel moois te bieden hebben.

Tuin van de maand augustus is tuin ‘de Villa’, tuin van Fried en Lily Frederix
Open Tuinen Gids nummer 139.

Altijd is er weer die vraag: waar hou je het meeste van, van tuinen of van natuur…?  Een dilemma, maar in onze tuin kun je van beide genieten. De tuin ligt in Persingen, in het natuurgebied de Ooijpolder bij Nijmegen.
Elf jaar geleden was het perceel nog vooral weiland. De hele oppervlakte is twee hectare en is in verschillende fases door ons aangelegd. Er was een duidelijk uitgangspunt: de aanplant moest in het landschap passen en de omgeving moest zichtbaar blijven. Aan de ene kant van de tuin ligt een natuurgebiedje met waterplas, ontstaan na kleiafgravingen. Aan de andere kant staan vijf voor de Ooijpolder zo karakteristieke monumentale witte boerderijen op pollen. Achter het huis ligt in de verte de stuwwal.

grassentuin in het boerenland en de stuwwal op de achtergrondfoto: grassentuin in het boerenland en de stuwwal op de achtergrond

Door de buitenranden van de tuin te beplanten met inheemse planten hebben we bereikt dat de tuin geleidelijk overgaat in het polderlandschap.

Tuin ‘de Villa’ is een verrassende en afwisselende tuin. Zo is er een siertuin rondom het huis met aan de voorkant een knopentuin. Groene en witbonte buxushaagjes lijken over en onder elkaar door te kruipen.

knopentuinfoto: knopentuin

Naast het huis ligt een waterlelievijver met eromheen bloemenborders.

waterlelievijverfoto: waterlelievijver

Verder is er een hoogstam fruitboomgaard, een moestuin en een kruidentuin.
Een zichtas vanaf het woonhuis stuurt je blik via de achtertuin, bomentuin, paardenweiden en grassentuin in de richting van de stuwwal. De grassentuin ligt zo’n 200 meter vanaf het huis en is te bereiken via een natuurpad, dat langs de paardenweiden loopt. Aan een kant van het pad is een historische scheerhaag aangeplant. De honderd jaar oude gemengde haag, vroeger de natuurlijke afscheiding van een erf, kwam door ruilverkaveling vrij en is met behulp van grote shovels verplant. Onder de haag groeit de gevlekte aronskelk. De haag wordt door ons golvend geschoren. Zo past ze bij de glooiende rand van de Nijmeegse stuwwal.

paarden in wei met erachter de grassentuin en in de verte de stuwwalfoto: paarden in wei met erachter de grassentuin en in de verte de stuwwal

De grassentuin, omringd door boerenland, heeft een natuurlijke uitstraling en is aangeplant met allerlei soorten grassen gecombineerd met grote groepen vaste planten, vooral zomer en herfstbloeiers.

grassentuin

foto: grassentuin

De verschillende perken zijn door graspaden met elkaar verbonden. De grassentuin ligt in het open veld en wordt door veel insecten bezocht. Maar ook voor vogels is het een paradijs. De wind heeft hier vrij spel, bij elk zuchtje wind is er beweging.

grassentuin septemberfoto: grassentuin

Ons laatste grote project is de aanleg van een grote vijver bij de grassentuin.

vijver bij grassentuinfoto: vijver bij grassentuin

Tuin ‘de Villa’ is een plek met historie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag het gebied in de frontlinie. Het huis was een hulppost van het Rode Kruis. In het boekje De villa in de frontlinie staat het wel en wee te lezen. Als eerbetoon aan die tijd hebben we onze tuin ‘de Villa’ genoemd. De oud-stadsdichter Victor Vroomkoning heeft er een gedicht over geschreven.
De tuin is open tijdens het derde weekend van juni en van augustus (in 2015: 15 en 16 augustus) samen met drie andere tuinen rond Nijmegen.

Groepen kunnen op afspraak in juni en augustus tot half september de tuin bezoeken.

Meer informatie is te vinden op de website: www.tuindevilla.nl