login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuin-Opknap-Dag in Betondorp 23 juni 2017

Op vrijdag 23 juni organiseerde het Sociaal Tuinieren project samen met Ymere en Rainproof Amsterdam, Intratuin en nog andere partijen een tuin-opknap-dag in Amsterdam Betondorp 23 juli 2017


Verslag van de NTs:   Feestelijke Tuin-Opknap-Dag in Betondorp op vrijdag 23 juni

Soms zijn er puzzels die lastig te leggen zijn en soms vallen de stukken in een keer op hun plaats. Dat was het geval bij de voorbereiding van van de Sociaal Tuinierendag op vrijdag 23 juni in Betondorp.
Woningcorporatie Ymere wilde graag een `tuinopknapdag` organiseren voor alle bewoners en Rainproof Amsterdam zocht al langer een mogelijkheid om een paar proeftuinen te creeeren die `watervriendelijk` aangepast werden.
Ook de vaste vrijwilligers organisatie in de wijk zocht een platform om meer deelnemers te werven en last but not least sponsorde Intratuin met planten en gekwalificeerde medewerkers dit initiatief van Ymere.

Lees verder


Verslag Jan Vos, Stichting Present: Samenwerking rondom Sociaal Tuinieren groeit

Hoezo, diepe, onontkoombare weemoed…? Niets van te merken op de zonnige vrijdag eind juni 2017, als een legertje vrijwilligers van diverse organisaties hun stellingen betrekken rondom de Brink. Dat is het centrale plein in de wijk. Robertien Aberson van de Nederlandse Tuinenstichting nam het voortouw in de voorbereidingen en op de projectdag, met als resultaat een productieve samenwerking tussen de Tuinenstichting, corporatie Ymere, de gemeente Amsterdam, Rainproof Amsterdam, Intratuin, de Soroptimisten (Serviceclub) en Present. Geen weemoed, maar werklust. En veel blije gezichten. Iedereen is welkom om gratis plantjes op te halen. Gedoneerd door ondermeer Intratuin en andere gulle gevers.

 

Lees verder


Facebook foto’s Amsterdam Rainproof: Watervriendelijke tuin opknapdag Betondorp

Op 23 juni 2017 werden in één keer tien tuinen in Betondorp Amsterdam opgeknapt. Het doel: Betondorp waterbestendiger, leefbaarder en groener te maken. Het grootste deel van de geselecteerde tuinen waren in verval geraakt doordat de bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Naast de vergroening van de wijk werd hiermee ook een maatschappelijk doel nagestreefd. De actiedag was een samenwerking van Ymere Sociaal Tuinieren Stichting Present Amsterdam Intratuin Amsterdam en Amsterdam Rainproof.

 

Kijk verder


Een sfeervideo van Amsterdam Rainproof over deze dag:

Amsterdam Rainproof