login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Toch aanpassing bomenplan Scheveningseweg

De gemeente Den Haag heeft een ander voorstel gedaan voor de herbeplanting met nieuwe bomen aan de Scheveningseweg. Daarin is rekening gehouden met de bezwaren die waren ingebracht tegen het eerdere plan, waarin van maar liefst vijf verschillende boomsoorten gebruik werd gemaakt die willekeurig door elkaar geplant zouden gaan worden.
De gemeente heeft gelukkig dus toch gereageerd op wat de NTs naar voren bracht in haar bezwaarschrift van september 2018. Weliswaar werd de NTs niet ontvankelijk verklaard omdat zij niet als ‘belanghebbend’ werd beschouwd, maar andere groeperingen maakten bij de hoorzitting graag gebruik van haar argumenten, en zo werden de bezwaren van de NTs langs een omweg toch gehonoreerd.
Er is nu gekozen voor slechts twee soorten, waardoor meer uniformiteit bereikt wordt. Voor het cultuurhistorisch unieke karakter van de oude, statige laan – stammend uit de zeventiende eeuw en nog ontworpen door Constantijn Huygens! – is dat ongetwijfeld een grote verbetering.

Wat er allemaal aan vooraf ging leest u hier.