login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Stinzenflora in Friesland

Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers, stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. Op twee overzichtelijke websites kunt u meer informatie hier over vinden.


De Stinzenflora-monitor

De Stinzenflora-monitor www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor is een hulpmiddel om te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Stinzenflora komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. Deze monitor geeft informatie over de stinzeflora op historische terreinen in Fryslân, en één in Gelderland met een fraai ontwikkelde stinzenflora.

Deze site geeft inzicht in:

Een belangrijk doel van de site is om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen.


stinzenflorafryslan.nl

Een andere website is: stinzenflorafryslan.nl.

‘De uitbundige bloemenpracht van stinzenflora. roept in het vroege voorjaar bij iedereen vrolijke lentekriebels op. Terwijl de rest van de natuur nog in winterrust is, steken sneeuwklokjes, lenteklokjes, krokussen, anemonen en allerlei andere knol-, bol- en wortelstokgewassen hun kleurrijke kopjes alweer boven de grond uit. De belangrijkste overeenkomst van deze vroege voorjaarsbloeiers is de vindplaats, namelijk in tuinen bij stinzen of states of plekken waar deze adellijke huizen ooit hebben gestaan. Maar ook in kloostertuinen, kerkhoven, pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke plekken bij voorname buitenplaatsen is vaak stinzenflora te vinden.

Het is de kracht van veel planten bij elkaar die stinzenflora zo bijzonder maakt. Maar ook de stinzen, states, parken en tuinen waar de planten voorkomen zijn de moeite van het bezichtigen waard. De combinatie van historische bouwwerken en mooi aangelegde tuinen die bezaaid zijn met een mysterieus tapijt van stinzenflora is immers een lust voor het oog van iedere natuur- en cultuurliefhebber. Bovendien draagt de bonte verzameling van soorten een unieke geschiedenis met zich mee. Als bakens in de tijd vertellen stinzenplanten ons de verhalen van vroeger. Het zijn de sporen die de Friezen eeuwen geleden rijkelijk hebben achtergelaten. Sporen waar we elk voorjaar tijdens de bloeitijd opnieuw van kunnen genieten… ‘

Bron: website www.stinzenflorafryslan.nl

hier wil Landschapsbeheer Friesland (www.landschapsbeheerfriesland.nl) het verhaal van de Friese stinzenflora bij een breed publiek onder de aandacht brengen.


De Stinzenstruin en de Stinzenflora-monitor in 2018

Dit jaar is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. De vroege voorjaarsbloeiers, stinzenplanten, zijn bij uitstek groen cultuurhistorisch erfgoed. Op een tiental landgoederen en tuinen van states, stinzen, en stijlvolle eeuwenoude monumentale panden in en buiten Friesland is de stinzenflora te bewonderen. Op sommige locaties waren deze bijzondere planten er al een paar honderd jaar geleden. In februari bloeien de Sneeuwklokjes al en Sterhyacint. Longkruid, Holwortel en Bostulp zijn slechts een paar andere voorbeelden van deze voorjaarsbloeiers. Elke stinzenplant bloeit op haar eigenwijze tijd, geen seizoen is gelijk en daarom is er de Stinzenflora-monitor waar je kunt zien wanneer wat waar bloeit. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen  www.stinzenflora-monitor.nl

De Kalender in de Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Nederland. Met regelmaat wordt ook bericht over de bloei van de stinzenplanten elders in Europa of over bijzonderheden en de lange geschiedenis van deze planten. Dit alles wordt rijk geïllustreerd met mooie foto’s door de deelnemers en afbeeldingen uit oude boeken. Dit jaar is de lijst van planten uitgebreid. De tabel in de kalender is vernieuwd en beter leesbaar. Hij is actief van 10 februari – 13 mei 2018 op de website www.stinzeflora-monitor.nl Daar staat ook de informatie over de vele voorjaarsactiviteiten die de deelnemers aan de Stinzenflora-monitor organiseren.


historische terreinen in Fryslân, en één in Gelderland met een fraai ontwikkelde stinzenflora

Dekema State Jelsum. Museumweekend 14 en 15 april. Voorjaarsfair 28 april: met een
stinzenplantenzoekkaart maakt u tijdens deze evenementen zelf een rondgang. Voor prijzen,
openingstijden en activiteiten zie de website. www.dekemastate.nl

Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk. Voor speciale activiteiten zie de website. https://
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/hackfort

Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk. www.itfryskegea.nl/jongemastate

Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. ( www.martenastate.nl ) Activiteiten in het kader van
Leeuwarden-Fryslân 2018: Grien Festival, start Paasmaandag 2 april, duurt t/m 15 april. En verder
wandelexcursies en cursussen Natuurfotografie Stinzenflora. Voor data, prijzen en aanmelding zie
de website http://www.martenastate.nl en van It Fryske Gea. http://www.itfryskegea.nl/eropuit

Martenatuin Franeker. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u.. www.martenatuin.nl

Pastorietuin Easterein. Openstelling een weekend rond half maart afhankelijk van bloei en het
weer. Zie voor exacte datum en prijzen de website. Groepen minimaal 8 pers. op afspraak. Entree
€ 4. www.facebook.com/pastorietuineasterein/

Philippusfenne Kollum. Openstelling maart en april na telefonische afspraak: 0511 451461 .
www.philippusfenne.nl

Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden, activiteiten en prijzen zie de website.
www.schierstins.nl

St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk. http://tinyurl.com/sint-vitus

Stinze Stiens (Doktershûs). Op afspraak via stinze.stiens@icloud.com: groepen (vanaf 8
personen), ontvangst met koffie/thee en iets erbij in het Pakhûs SOLO voor een ‘praatsje’ over de
cultuurhistorische achtergrond van de ‘stinzenblomkes’ en informatie over de ‘Vlaskamptún’
gevolgd door een stinzenstruin door de tuin, vanaf € 6,50 pp. Open tuindagen zie de Kalender in
de Stinzenflora-monitor. https://www.stinzenflora-monitor.nl

Voor overige terreinen in Fryslân met stinzenflora zie www.stinzenflorafryslan.nl/

www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor/terreinen/

 


Voorbeeld

www.stinzenflorafryslan.nl/Sneeuwklokje