login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Sociaal tuinieren tijdens de Coronacrisis

Sociaal tuinieren in tijden van corona? Ja, het kan!

Op 14 en 15 april was er een pilot met sociaal tuinieren in Coronatijden. De pilot vond plaats in Amsterdam-Noord, op initiatief van woningcorporatie Eigen Haard. Een aantal bewoners die wegens de Coronacrisis in een groot sociaal isolement verkeren, had bij de wijkbeheerder gevraagd of hun tuin kon worden opgefleurd. En zo geschiedde… Geen grote groepen vrijwilligers, maar één vrijwilliger in één tuin. Het contact met de blije bewoners verliep via het raam. Lees de blog van Robertien Aberson (coördinator Sociaal Tuinieren Amsterdam en bestuurslid NTs) over deze succesvolle pilot.