login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Sociaal Tuinieren: Doe Mee!

De Nederlandse Tuinenstichting zoekt nog vrijwilligers voor het Sociaal Tuinieren project, dat in september 2012 weer van start ging, nu in de Amsterdamse wijk Bloemenbuurt (Amsterdam-Noord) na een succesvolle start vorig jaar in Betondorp. Lees meer over dit project op ons blog: http://sociaaltuinieren.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Tuinieren

Klik op de link hierboven voor een filmpje waarin tuinontwerpster Marilies Jacobs een aantal vrijwilligers begeleidt in één van de verwaarloosde tuinen

Mevrouw Van den Berg is 91 jaar. Ze woont op zichzelf in een rijtjeshuis in Amsterdam Noord. “Ik heb mijn hele leven met veel plezier mijn tuin onderhouden, maar nu gaat het niet meer…”

Haar tuin was verwaarloosd, hij stond vol onkruid en bood een slordige aanblik. Ze werd er treurig van als ze naar buiten keek. Maar ze had de kracht niet meer om er in te werken, die tuin die eens haar lust en haar leven was.

Haar kleindochter van 39 probeert haar zoveel mogelijk met alles bij te staan, maar heeft zelf ook een druk leven. “Aan het bijhouden van de tuin kwamen we niet meer toe, het lukt me al nauwelijks met mijn drukke leven mijn eigen tuin bij te houden”.

Voor mensen als mevrouw van den Berg, die het niet meer lukt om hun eigen tuin bij te houden en die vaak eenzaam zijn en teruggetrokken leven in buurten als Amsterdam-Noord, Nieuw-West, Betondorp of de Pijp, is het project ‘Sociaal Tuinieren’ opgezet door de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam.

 

Vrijwilligers knappen tuinen op

Het project behelst, dat groepen vrijwilligers tuinen opknappen en duurzaam beplanten van mensen die zelf niet in staat zijn hun tuin te onderhouden en vaak in een sociaal isolement verkeren. De tuinen worden na de ‘makeover’ door individuele vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden doorbroken wordt. Na een succesvolle start in 2011 in Betondorp wordt het project in 2012/2013 uitgebreid naar Noord en de Pijp.

DELL aan de slag in de Bloemenbuurt

Op 27 september 2012 ging een groep vrijwilligers van het internationale bedrijf DELL voor het Sociaal Tuinieren project aan de slag in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord. Stichting Present Amsterdam regelde de groep vrijwilligers, de Nederlandse Tuinenstichting gaf advies bij het werk in de tuinen. En Woningcorporatie Ymere regelde alles ter plekke.

Mevrouw van den Berg en haar kleindochter waren erg blij met de hulp van twee sterke mannen, financieel specialisten in het dagelijks leven, die zich vandaag de hele dag belangeloos voor haar tuin inzetten.

Image

“Het is zo fijn dat dit gebeurt”, aldus de kleindochter van mevrouw. “We voelen ons zo gesteund hierdoor. Het is fijn voor mijn oma, dat er eens andere mensen over de vloer komen, en dat geeft ons ook een fijn gevoel, dat we er niet helemaal alleen voor staan. Ook voor de buurt is het heel erg goed dat dit gebeurt. We voelen ons er allemaal door gesterkt. Dat dit gebeurt, dat brengt veel meer teweeg dan alleen een opgeknapte tuin”.

Image

Marrit, sinds kort gebiedsbeheerder voor Ymere in de Bloemenbuurt, is zeer te spreken over het initiatief. Ze heeft een oproep gedaan onder de wijkbewoners en vele ouderen melden zich aan om hun tuin op te laten knappen. De hele buurt is blij met het project. Veel mensen bij wiens buren de tuin werd opgeknapt gaan zelf ook aan de slag, omdat ze niet achter willen blijven. Zo wordt een positief olievlek-effect bereikt, denkt Marrit. Terwijl ik met haar praat komt een oudere vrouw naar haar toe die ook graag haar tuintje opgeknapt wil hebben. Ze heeft er een heel eind voor gelopen naar de wijkpost met haar rollator en wordt vriendelijk te woord gestaan door Marrit.

Image

Ook haar tuin zal onderhanden genomen worden tijdens de volgende projectdag op 9 oktober, wanneer meer dan 80 vrijwilligers in de Bloemenwijk tuinen komen opknappen.

Wordt vervolgd….

Marrit, wijkbeheerder van Ymere, met de mannen van DELL die de hele dag in de Bloemenbuurt sociaal hebben getuinierd, in één van de opgeknapte tuinen.

 

Opzet project
Het ‘Sociaal Tuinieren’ project is in 2011 gestart met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp, en wordt in 2012-2013 uitgebreid en voortgezet. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het project behelst, dat groepen vrijwilligers in achterstandswijken tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ door individuele vrijwilligers regelmatig bijgehouden, waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden doorbroken wordt.

De Nederlandse Tuinenstichting zet zich met diverse activiteiten in voor groen erfgoed. Door het helpen opknappen van tuinen in achterstandsbuurten verbreedt de Tuinenstichting haar missie tot een meer sociale invulling.
Stichting Present Amsterdam helpt mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben om een bepaalde klus te klaren. Hierin werkt Present samen met maatschappelijke organisaties, die contact hebben met mensen in moeilijke posities. De betrokken instanties hebben vaak geen budget om b.v. verwaarloosde tuinen op te knappen. Daarvoor wordt dan Present ingeschakeld; Present regelt groepen vrijwilligers om dergelijke klussen aan te pakken. Deze vrijwilligers komen o.a. vanuit kerken, bedrijven, studentenverenigingen en serviceclubs.

Missie
Het bestrijden van sociaal isolement bij ouderen en bij kwetsbare mensen woonachtig in achterstandswijken door het duurzaam opknappen van hun tuinen, en door structurele inzet van vrijwilligers bij het onderhoud van deze tuinen.

Format project in hoofdlijnen
Elk ‘Sociaal Tuinieren’ project heeft, in het kort, de volgende opzet:

• In samenwerking met een lokale buurtmeester of -conciërge worden door
Stichting Present in een bepaalde buurt de op te knappen tuinen
geselecteerd (maximaal 6 per keer).
• De bewoners van de tuinen worden door de coördinator van Present, een medewerker van de Tuinenstichting en de betrokken tuinontwerper bezocht. De tuinontwerper heeft al een aantal formats voor de tuinen ontworpen waaruit de bewoners kunnen kiezen. De bewoners maken een keuze, en op basis hiervan maakt de tuinontwerper een plan voor de inrichting en bepaalt welke planten, struiken en evt. bomen moeten worden aangeschaft, en hoeveel.
• Stichting Present regelt een groep vrijwilligers en bepaalt de dag waarop het opknappen van de tuinen zal plaatsvinden.
• De Tuinenstichting geeft aan de betrokken hovenier door hoeveel planten, struiken en bomen nodig zijn en wanneer deze geleverd moeten worden.
• De hovenier bestelt het groen bij een kweker in Boskoop, en haalt dit op tijdens de projectdag.
• Tijdens de projectdag knappen groepen vrijwilligers tuinen in een bepaalde wijk op, met het groen dat door de Tuinenstichting ter beschikking wordt gesteld, en onder deskundige begeleiding van vrijwilligers van de Tuinenstichting, de betrokken tuinontwerper en de hovenier.
• Na afloop organiseert Stichting Present in samenwerking met Burennetwerk Amsterdam de structurele nazorg van de tuinen, door de inzet van individuele vrijwilligers.