login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Samenwerking rond nieuwe opleiding Hovenier Historisch Groen

Met hun handtekeningen onder het ‘Charter van Klooster ter Eem’ bekrachtigden Jan Willem Edinga, voorzitter van Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE), en Harry Klunder, bestuurslid van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE), de samenwerking rond de nieuwe NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen.
Jan Willem Edinga is ook lid van de Commissie Groen Erfgoed van de NTs.

Groen erfgoed is fascinerend
Groen erfgoed is fascinerend. Het beheer en onderhoud van historische tuinen en parken vraagt om heel wat specifieke kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden die verder gaan dan de kennis van bijvoorbeeld bossen, parken en lanen. Met het Charter van het Klooster Ter Eem wordt een mooie stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van het hoveniersvak en het opleiden van mannen en vrouwen die in de groensector werkzaam zijn.

Lange tijd was er geen opleiding die inzicht geeft in de specialistische kanten van het hoveniersvak. Nu de betekenis van historisch groen langzamerhand wordt erkend, moet dat veranderen. Parken en tuinen van buitenplaatsen tot 1850 worden sinds enige tijd beschermd, evenals andere groene monumenten, zoals begraafplaatsen, kwekerijen en voorbeelden van jongere tuinkunst.

Met de oprichting van de SKGE en de samenwerking tussen SKGE en NCE is een voedingsbodem ontstaan om gezamenlijk een nieuwe opleiding op dit terrein te ontwikkelen.