Nieuws
9 maart 2021

Rita Radetzky gepromoveerd op onderzoek naar tuinarchitect Roodbaard

De Commissie Groen Erfgoed van de Tuinenstichting feliciteert Rita Radetzky met haar promotie op 4 maart j.l. aan de Rijksuniversiteit Groningen. Rita Radetzky is jarenlang actief geweest voor de Commissie Groen Erfgoed in Friesland. Zij promoveerde op een onderzoek naar de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl. Naar verwachting verschijnt in mei de publieksuitgave van de dissertatie.

Het proefschrift van Radetsky is het eerste over een negentiende-eeuwse tuinarchitect in de landschapsstijl in Nederland. Daarmee vult ze een lacune in de kennis over deze stijl op. Ze beschrijft de levensloop van Roodbaard, plaatst hem in de context van de tuinarchitectuur in Noordwest-Europa en verklaart zijn succes. Roodbaard leverde als vertegenwoordiger van de landschapsstijl een belangrijke bijdrage aan de tuinkunst in Nederland. Hij had vrijwel het monopolie op de aanleg van tuinen en parken voor de elite en de gemeentelijke overheid in Friesland, Groningen en Drenthe tussen 1819 en 1851. Om Roodbaard in een breder kader van de tuinarchitectuur in Noordwest-Europa te kunnen plaatsen, bestudeerde Radetzky ook het werk van andere belangrijke tuinontwerpers in Engeland, Duitsland en Nederland.

Radetzky, Rita (2021), Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl, proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin