login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Rapporteursdag Monumentencommissie in het teken van nieuw beleid

rapporteursdag mon cie 1

De Rapporteursdag 2014 vond plaats op 4 oktober op de Vredenhorst in Vreeland, waar NTs-bedrijfsdonateur Groenpartners gevestigd is. De Monumentencommissie en het bestuur van de Nederlandse Tuinenstichting ontvingen de rapporteurs om hen o.a. bij te praten over nieuwe wetgeving die op handen is.

OmgevingswetDe bijeenkomst stond in het teken van het nieuwe beleid dat door de Monumentencommissie de komende jaren zal worden doorgevoerd. De ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet worden door bestuur en Monumentencommissie kritisch gevolgd om ervoor te zorgen dat de belangen van groen erfgoed worden geborgd.  Eén van de presentaties die werden gehouden ging dieper in op de laatste ontwikkelingen in deze.
De Monumentencommissie zal op zoek gaan naar een andere rol, nog meer gericht op kennisoverdracht, bewustwording en beïnvloeding. Voor de NTs als geheel en voor de Monumentencommissie in het bijzonder zal kennisoverdracht de komende tijd nog meer tot één van de speerpunten worden. Ook zal aangesloten worden bij de nieuwe trend van burgerparticipatie.
Er werden enkele casussen besproken die in het kader stonden van de nieuwe rol die rapporteurs kunnen gaan spelen, zoals het ontwikkelen van een visie op de waarden van de Walburg Tuinen en het weer op de kaart zetten van het stadspark van Zaltbommel.

rapporteurs en kbvb
’s Middags werd het gezelschap rondgeleid over de buitenplaats door de eigenaar, Kees Beelaerts van Blokland.

Gastheer Kees Beelaerts van Blokland krijgt cadeau aangeboden door voorzitter Monumentencommissie Annemiek Tromp

Gastheer Kees Beelaerts van Blokland krijgt cadeau aangeboden door voorzitter Monumentencommissie Annemiek Tromp; foto’s: Christie Weduwer