login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


De Walburg Tuinen in Nuenen – een rapportage van de waarden

Onzekerheid over voortbestaan Walburg Tuinen

De Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting de Walburg Tuinen hebben in het afgelopen jaar nauw samengewerkt om de positie van deze bedreigde tuinen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de onzekerheid over het voortbestaan ervan. Het gehele complex van 1,5 ha. gaat van eigenaar veranderen waardoor het behoud van de tuinen op langere termijn niet is gegarandeerd.

Terrassentuin in juni

Uitgelezen ontwerpmatige toepassing van bijzondere plantensoorten

De Walburg Tuinen bestaan nu ruim 50 jaar en werden ontworpen en aangelegd door Hetty Cox ( 1921-2001). In de proeftuinen en kwekerij werd geëxperimenteerd met onder andere Helleborus. Ook introduceerde zij plantensoorten die nieuw waren voor die tijd in Nederland zoals Astrantia en Gaura. De verschillende tuinen zijn geïnspireerd door de cottage-stijl maar dragen ook stijlkenmerken van tuinen uit de wederopbouwperiode. Er bevinden zich onder andere een bostuin, dubbele border, terrassentuin en bloementuin. De tuinen kenmerken zich, ook nu nog , door een uitgelezen ontwerpmatige toepassing van bijzondere plantensoorten. Het geheel is goed bewaard gebleven dankzij de inzet van Hay Bedaux , de opvolger van Hetty Cox, en Jacqueline Bedaux- Nas . Samen met de in 2011 opgerichte de Stichting Walburgtuinen en veel vrijwilligers houden zij dit cultureel historisch erfgoed op enthousiaste wijze in stand.

Dubbele border in herfst

Onderzoek naar cultuurhistorische waarde tuinen

Mede op initiatief van de Nederlandse Tuinenstichting werd een onderzoek gestart naar de cultuurhistorische waarde van de tuinen. Dit resulteerde in een rapport dat werd gepresenteerd aan de Stichting Walburg Tuinen en het gemeentebestuur van Nuenen. Doel van het rapport is het onderbouwen van acties ter behoud en verdere ontwikkeling van de Tuinen. De Stichting probeert nu dit cultureel erfgoed ook te laten plaatsen op de monumentenlijst van de RCE als exponent van tuinen uit de wederopbouwperiode.

Het rapport van de waardOnderzoekende Larenstein studentenen (hieronder te downloaden) brengt niet alleen de cultuurhistorische aspecten in beeld maar ook de beplanting, ecologie en de gebruikswaarde. Het onderzoek werd verricht door Harmen Bergmans, Marc de Jager, Wilco Versprille , Teun Vleerbos , Sjoerd Wissing en Arjan Topper allen 4e jaar ’s studenten van Hogeschool van Hall-Larenstein ,Tuin-en Landschapsinrichting onder begeleiding van Frans van der Steen en vanuit de NTs door Willem Verhoeven, rapporteur voor Noord-Brabant en lid van de Monumentencommissie.

Zie ook www.dewalburg.nl

Download hier het rapport