login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Openstelling tuinen in tijden van Corona

De NTs krijgt af en toe vragen van tuineigenaren over de openstelling van hun tuin in relatie tot het Coronavirus. Een bindend advies hierover kan de NTs moeilijk geven. Wel herhalen we hier de richtlijnen van de overheid tot nu toe.

De algemene regel tot 19 mei is als volgt: Voor particuliere eigendommen, dus ook tuinen, geldt de regel dat mensen tot 70 jaar maximaal 3 personen mogen ontvangen. Voorwaarde is dat men ten minste 1,5 meter afstand kan houden. Dit geldt zowel in huis als buiten (op een balkon of in een tuin). Bij meer dan 3 personen kan de overheid boetes uitdelen van € 400.

Verder heeft iedereen, dus ook de opentuineigenaren, een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de eisen van de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van hygiëne. Dat geldt nu en ook straks tijdens de opstart na de lockdown. Houd daar rekening mee als u uw tuin open stelt en ga daar verstandig mee om, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van de groepen die u uw tuin laat bezoeken en het verstrekken/verkopen van consumpties (bij voorkeur niet om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar in de buurt komen). Dat is in het belang van zowel uw eigen gezondheid als die van uw bezoekers. Alleen zo kan ons ‘groene kapitaal’ ons op dit moment de kans en ruimte bieden om te ontspannen!

Over hoe andere, vergelijkbare, organisaties omgaan met dergelijke eisen, ook na 19 mei, proberen we informatie te achterhalen, zodat we die met u kunnen delen.