login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Ontwerpbestemmingsplan Schakenbosch, Leidschendam, niet goed voorbereid

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Leidschendam voor het terrein van Schakenbosch is onzorgvuldig voorbereid. Dat staat in de zienswijze die de NTs in december 2019 aan de gemeente heeft gestuurd. Een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het gebied, verplicht volgens het besluit Ruimtelijke Ordening, ontbreekt nog. We wachten de reactie van de gemeente af.

Meer informatie