login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


onderzoek Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland

Onder grote belangstelling zijn op vrijdag 7 april de resultaten van het onderzoek naar Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland bekend gemaakt. Deze fraaie parken in landschapsstijl zijn aangelegd door het bekende en voor Nederland belangrijke tuinarchitectengeslacht Zocher. Het in kaart brengen van de stijlkenmerken van deze parken is essentieel voor het behoud van deze groene monumenten. De resultaten zijn vertaald naar een handreiking voor een goed beheer en herstel ervan. Zie www.zocherparken.nl

Vier leden van de familie van tuinarchitecten Zocher hebben vanaf het einde van de 18de eeuw over een periode van zo’n 150 jaar vele parken aangelegd in landschapstijl. Ze waren in hun tijd zeer beroemd met hun parken die ze aanlegden in een natuurlijk ogende romantische stijl. Kenmerkend zijn de slingerpaden door bossen en weides met verrassende doorkijkjes en vergezichten naar buiten of de ruime waterpartijen en beekjes. Door de tand des tijds is de rijke schakering aan beplanting minder geworden en zijn sommige structuren aangetast.

Dit gaf aanleiding voor de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar om een onderzoeksproject te starten. Hierin werden zij gesteund door de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben deskundigen de typerende stijlkenmerken van de parken in kaart gebracht en beschreven hoe de parken hersteld en beheerd zouden moeten worden, om de oorspronkelijke aanleg optimaal te kunnen (blijven) beleven.

De resultaten zijn afgelopen vrijdag gepresenteerd door de onderzoekers Korneel Aschman, Peter Verhoeff en Ronald van Immerseel op raadhuis De Paauw in Wassenaar. Korneel Aschman en Ronald van Immerseel zijn beide lid van de Redactiecommissie van de Nederlandse Tuinenstichting.

Daarnaast heeft Wim Borgdorff, eigenaar het aan de Vliet gelegen buiten Vredenoord, verteld over zijn ervaringen bij het herstel van zijn Zocherpark.

Wethouder Inge Zweerts de Jong van de gemeente Wassenaar schetste een beeld van het belang van de parken voor bewoners en bezoekers van Wassenaar en hoe de gemeente hiervoor draagvlak en betrokkenheid creëert.
Meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar het bekende tuinarchitectengeslacht Zocher, wil je weten welke Zocherparken er in Zuid-Holland te vinden zijn, of wil je graag de handreiking raadplegen? Kijk dan op www.zocherparken.nl of bestel de publieksbrochure via www.erfgoedhuis-zh.nl/webwinkel