login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs teleurgesteld in bomenkwestie

 

Scheveningseweg 1778

De NTs is  niet ontvankelijk verklaard in de kwestie van de herbeplanting met bomen aan de Scheveningseweg. Reden: die weg is geen tuin of park, en de NTs gaat volgens haar statuten over ‘tuinen en parken, waaronder groen erfgoed’. Aldus de gemeente Den Haag.

Inderdaad, geen tuin of park, maar is er iets uitdrukkelijker ‘cultuurhistorisch groen erfgoed’ dan deze beboomde zeventiende-eeuwse weg? Aangelegd volgens een ontwerp van Huygens? En wie gaat daar dan wél over?

Specifieke deskundigheid

De NTs is de enige landelijke organisatie die opkomt voor cultuurhistorisch waardevol groen, m.a.w. ‘groen erfgoed’  – dat is dus iets anders dan opkomen voor het behoud van groen, natuur of bomen zonder meer.

Dit waren bomen aan de Scheveningseweg

Met deze laatste partijen werkt de NTs graag en vaak samen, maar de specifieke deskundigheid van de NTs ligt in het oude, cultuurhistorische groen. En daarvan is ook heel wat aanwezig op andere plekken dan in tuinen en parken, bijvoorbeeld in landschappen of, zoals hier, in oude wegen en paden. En wie zou op dat punt dan door gemeentes wèl als ‘belanghebbende’ worden geaccepteerd?

Dan maar overleg misschien?

Misschien moet de NTs haar statuten wijzigen om dit soort afwijzingen te voorkomen (helaas: dat kost geld,en rijk is de NTs niet: donateurs gevraagd!), maar intussen zou het wel zeer betreurenswaardig zijn als de gemeente  Den Haag haar plan met al die verschillende bomen doorzet, zonder naar het NTs-pleidooi voor een uniforme bomenrij te kijken. We hopen nu maar dat anderen dit punt inhoudelijk oppikken, en blijven ons hoe dan ook graag aanbieden voor overleg over een betere oplossing.

 

3 september 2018