login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs pleit voor aandacht voor groen erfgoed bij ontwikkeling kerkenvisies.

14e eeuwse Sint-Maartenskerk in Zaltbommel met modern stinzenbeplantingsontwerp gebaseerd op ‘secco’s’ uit de kerk.

In het kader van de ontwikkeling van een duurzaam toekomstperspectief voor het religieuze erfgoed in Nederland; de zogenaamde ‘kerkenvisies’, vindt de NTs het belangrijk dat de kerkenvisies over meer dan alleen de gebouwen gaan. Veel kerkgebouwen en kloosters zijn omringd door groen, vaak als historisch onderdeel van het complex. Denk bijvoorbeeld aan oude kerken op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, liggend in hun kerkring omzoomd met veelal lindebomen. Zoals elke streek in Nederland zijn karakteristieke kerken heeft, heeft de bij het kerkgebouw horende groene omgeving ook zijn karakteristieke streekkenmerken, die in een aantal gevallen in meerdere of mindere mate nog herkenbaar aanwezig zijn. De NTs vindt het daarom belangrijk dat bij het opstellen van de kerkenvisies groen erfgoed meteen in de plannen wordt betrokken.

De NTs beschikt over deskundige adviseurs die bijvoorbeeld voor een kerkeigenaar of gemeente een verkennende cultuurhistorische waardebepaling van het groen kunnen opstellen. Onze adviseurs kunnen aanbevelingen doen over mogelijke vervolgstappen en verwijzen naar groen-erfgoedspecialisten, tuin- en landschapsarchitecten en verwante organisaties die voeling en ervaring hebben met deze problematiek. Zo kunnen gemeenten en kerkeigenaren strategisch anticiperen op de ontwikkeling van het groene erfgoed rondom kerken.