login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs maakt bezwaar tegen uitbreiding Nedcar in Born

De NTs heeft bezwaar aangetekend tegen het ontwerpbesluit op grond waarvan autoproducent NedCar zijn bedrijfsterrein mag uitbreiden. Deze uitbreiding heeft namelijk negatieve gevolgen voor Park en Landschap Kasteel Wolfrath in Born, dat een monumentale status heeft.

In haar zienswijze sluit de NTs zich aan bij de negatieve adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Gelders Genootschap. Zij wijst bovendien onder andere op het procedurele bezwaar dat de betrokken gemeenten de plannen eerst hadden moeten toetsen aan de bestaande bestemmingsplanregels. Duidelijk is dat hier de economische belangen van het bedrijf NedCar de doorslag hebben gegeven.

Meer informatie