login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Bezwaarschrift NTs tegen appartementen bij ‘Klein Toornvliet’

De NTs heeft, evenals de Erfgoedvereniging Heemschut en omwonenden, bij de gemeente Groningen bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor bouw van appartementen bij de villa ‘Klein Toornvliet’ aan de Verlengde Hereweg. Ze verzoekt de inwerkingtreding van het besluit op te schorten tot op de bezwaarschriften is beslist.

 

Villa Klein Toornvliet

De gemeente heeft vergunning verleend om acht appartementen te bouwen in de tuin van de villa. Het karakter van de bijzondere tuin en het zicht op de monumentale achtergevel van de villa dreigen hiermee verloren te gaan. De vrijstaande villa is een rijksmonument met rondom een fraai aangelegde siertuin in Engelse landschapsstijl met vijverpartij. De bouwplannen zijn in veel opzichten in strijd met het bestemmingsplan Coendersborg. Zo wordt het gebouw veel te hoog en krijgt het een veel groter oppervlak dan is toegestaan. Het wordt bovendien vrijstaand en is daardoor in de vergunning ten onrechte als bijgebouw aangemerkt. Wonen in een ‘bijgebouw’ is trouwens helemaal niet toegestaan. .

 

De tuin en de bomen

De NTs noemt in haar bezwaarschrift nog meer punten. Er had voor de tuin – ook door de gemeente zelf herhaaldelijk erkend als een tuin met ‘bijzondere monumentale waarde’ ! – vooraf een waardestellend tuinhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden, en er had onderzocht moeten worden welke gevolgen de ingrepen hebben voor de daar aanwezige monumentale bomen, zoals bijvoorbeeld een prachtige rode beuk. Dat is allemaal niet gebeurd. Er is ook –  tegen de daarvoor bestaande richtlijnen in – geen enkele aandacht besteed aan de cultuurhistorische waarde van de bomen die gekapt zouden moeten worden. En er is geen herplantingsplan.

Kortom: de gemeente Groningen meende in dit geval alle voorschriften te kunnen omzeilen door een zogenaamde ‘buitenplanse vrijstelling’ te verlenen;  dat is in ‘kruimelgevallen’ inderdaad toegestaan. Maar het is overduidelijk dat we het hier bepaald niet over een kruimelgeval hebben. Het valt te hopen dat het besluit wordt teruggedraaid.

februari 2018

Bekijk ook het interview met Gijsbert Boekschoten (Heemschut)

Terug