login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs: bezwaar tegen golfbaan bij Rolduc

De gemeente Kerkrade heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd op basis waarvan straks een golfbaan bij Rolduc mogelijk wordt. Op 27 september jl heeft de NTs daartegen geprotesteerd met een zeer kritische ‘zienswijze’. Cultuurhistorisch waardevol groen gebied, en allerlei afzonderlijke waardevolle elementen daarin dreigen aangetast te worden.

Lees verder

 

Meer over de activiteiten van de Monumentencommissie