login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs-adviseurs redden Fries erfgoed met stinzentuin

Harsta State met zeldzame stinzenplant Haarlems Klokkenspel. foto via stinze-stiens.nl

Monumentenorganisatie Hendrick de Keyser, die in 2018 haar 100-jarig bestaan vierde, heeft een wel heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen. Trudy en Willem van Riemsdijk, onze adviseurs uit Stiens, hebben de jubilerende vereniging de eeuwenoude Harsta State in Hogebeintum geschonken.

De state, in het uiterste noorden van Friesland, werd voor het eerst vermeld in 1511. Het goed was in bezit van adellijke families, waaronder Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer. Het werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen.

Bij verbouwingen in de 19e eeuw kreeg het zijn kleinere omvang en vorm, met gepleisterde gevels, empire-ramen en een tuin in landschappelijke stijl. Bijzonder zijn de stinzenplanten, onder andere het zeldzame Haarlems Klokkenspel.

 

Behoud erfgoed

In het verleden was enkele malen sprake van bedreiging. In de 19e eeuw werd sloop overwogen en in de 20e eeuw waren verbouwingen onderwerp van discussie. Door nu de Harsta State te kopen en aan Hendrick de Keyser te schenken hebben de heer en mevrouw Van Riemsdijk het huis en de stinzenfloratuin voor een onzekere toekomst behoed.

Overgenomen uit Monumentaal

januari 2019