login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuws uit de Open Tuinencommissie

Open Tuinencommissie

Zoals u wellicht al in het Tuinjournaal of in onze Tuinengids heeft gelezen  is er binnen onze commissie het een en ander veranderd. We hebben de afgelopen tijd afscheid genomen van drie leden die al heel lang deel uitmaakten van onze commissie. Ook zijn er vier nieuwe leden vol enthousiasme aangetreden, zodat de commissie nu uit 8 leden bestaat. 
Er is een nieuwe voorzitter in de persoon van Djoeke van Zwetselaar.

Open tuinen

Wat de open tuinen betreft was Nederland eerder onderverdeeld in regio noord en regio zuid, nu is er gesplitst in vier regio’s, te weten noord, oost, zuid en west. We denken dat we hiermee de contactfrequentie met de open tuineigenaren kunnen verhogen. Per regio zijn de volgende commissieleden verantwoordelijk voor de contacten met de in de gids opgenomen tuinen en het zoeken van nieuwe tuinen:
Regio Noord:     Anneke van Apeldoorn en Lietje de Vree
Regio Oost:     Anneke van Haeften en Rita Bergshoeff
Regio Zuid:     Christie Palthe en Mieke Wiegerinck
Regio West:     Djoeke van Zwetselaar, die voorlopig ondersteund  wordt door Beline Geertsema en Brigit Gentis

Contactpersonen

Nieuw is ook dat we gaan werken met contactpersonen. Dit zijn mensen die in een bepaalde provincie wonen en goed op de hoogte zijn van wat er in hun gebied gebeurt in de tuinwereld. Noem het extra ogen en oren ter plaatse. Zij gaan onder andere helpen bij het vinden van nieuwe tuinen. De eerste contactpersoon is Clothilde van der Poll in Noord Holland. 
Recent is Ria Lengton uit Nisse in Zeeland als contactpersoon begonnen.

Regio-Middagen

In september zullen voor alle vier de regio weer regio-middagen worden georganiseerd. Het is de bedoeling in de regio zuid vanwege de grote afstanden drie regio-dagen te organiseren, nl. voor Zeeland, Brabant en Limburg.  Deze dagen zijn een prachtig moment om ervaringen uit te wisselen en contacten te vernieuwen.

Tuin van de Maand

Op de website van de Nederlandse Tuinenstichting wordt iedere maand aandacht besteed aan een van de tuinen die in de Tuinengids is opgenomen,  de zg. “Tuin van de maand”.
Het is onze bedoeling dat de tuin van de maand bij toerbeurt uit een andere regio komt.

Verder gaat er ook veel zo blijven als het was, denk bijvoorbeeld aan de prachtige tuinengids die ieder jaar weer verschijnt en waar veel gebruik van wordt gemaakt.
Mocht u als donateur of open tuineigenaar vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via het bekende mailadres van de Nederlandse Tuinenstichting: Info@tuinenstichting.nl ter attentie van de  Open Tuinencommissie. 
Wij zullen graag aandacht besteden aan uw opmerkingen en uw vragen beantwoorden.

Alle commissieleden wensen u een mooi tuinjaar toe!

Tuin van Geke Rook, tuin nr. 95 in de nieuwe Open Tuinen Gids 2017