Nieuws
15 februari 2021

Nieuwe voorzitter en penningmeester voor NTs

Per 1 februari 2021 is Kees Lever de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Tuinenstichting. De NTs is blij hem te mogen verwelkomen.

Nu hij met pensioen is, wil Kees zijn kennis, ervaring en passie inzetten voor de NTs: “Ik denk dat de NTs een belangrijke rol vervult in de zorg voor het groene erfgoed van Nederland. Nu we al zo lang zijn aangewezen op onze directe woon- en leefomgeving blijkt hoe belangrijk een groene omgeving voor ons welzijn is. Maar ook voor de grote opgaven als klimaat en de biodiversiteit is het groen in onze leefomgeving van cruciale betekenis. We zullen onze steden moeten vergroenen, het landelijk gebied zorgvuldiger moeten inrichten, en daarbij zijn betrokken en actieve eigenaars en beheerders van enorm belang.”

Kees Lever is een ervaren bestuurder met een groene achtergrond. Na zijn studie tuin- en landschapsarchitectuur in Wageningen is hij ruim 40 jaar werkzaam geweest in vele domeinen van de fysieke leefomgeving, zowel bij private organisaties (adviesbureaus, ANWB) als bij de overheid (ministeries van VROM, LNV, EZ). Voor zijn pensionering was hij divisiedirecteur Grond en Gebouwen bij Staatsbosbeheer.

Ook heeft de NTs een nieuwe penningmeester. Evert Jan Jansen Schoonhoven  heeft Chemische Technologie in Delft gestudeerd en gewerkt in de petrochemie en de farmacie. Na zijn pensionering heeft hij met veel voldoening een aantal jaren scheikundeles gegeven op zijn vroegere middelbare school. Met echtgenote Renée woont hij in Den Haag. Op het landgoed Duivenvoorde te Voorschoten bestieren zij met vrienden een grote moestuin. In het bestuur van de Stichting Kamermuziek te Den Haag vervult hij eveneens de functie van penningmeester.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin