login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuw: Nieuwsbrief Groen Erfgoed

Sinds februari 2021 is er een nieuwe nieuwsbrief op het gebied van groen erfgoed: de Nieuwsbrief Groen Erfgoed. Doel van deze nieuwsbrief is de kwaliteit te borgen bij het onderhoud en herstel van cultuur-historisch groen. In het tweede nummer (25 mei 2021) is er onder andere aandacht voor onderzoek naar het beheer van rijksbeschermde stadsparken – hoe lopen zij mee in het reguliere groenbeheer en krijgen ze de aandacht die ze nodig hebben? -, het belang van bodemvochtbeheer – met het landgoed Calorama als casus -, een kijkje in de beroepspraktijk van een erfgoedhovenier waar lopen zij tegenaan bij de renovatie van een tuin op een historische plek? -, alternatieven voor buxus in groen erfgoed, en het initiatief om stinzenplanten uit zaad te winnen.

Het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed, de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen deze nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Via deze link kun je je rechtstreeks (gratis) abonneren.