login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuw cursusjaar groen erfgoed

Sinds jaar en dag bestaan er opleidingen en cursussen voor professionals en vrijwilligers werkzaam in groen erfgoed. Ook voor onze NTs-donateurs en adviseurs kunnen ze van belang zijn. Behalve op deze NTs-site kunt u ook kijken op de site van de Stichting ERM:  https://www.groenerfgoedzorg.nl/kennis

Opleiding

Op 10 april 2019 begint de deeltijd professionele bachelor-leergang aan de Hogeschool Utrecht. Deze bestaat uit twee modules van 10 weken, een in het voorjaar en een in het najaar. Het is de enige volwaardige opleiding in Nederland op dat niveau  Zie voor meer informatie:  https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed .

Cursussen rond hovenierswerk

Het Gelders Restauratie Centrum i.s.m. Provincie Gelderland organiseert voor hoveniers een vierdaagse cursus ‘Historische tuinen in theorie en praktijk’. Deze is gericht op basiskennis rond werkzaamheden in groen erfgoed. De cursus zou in april starten maar er zijn momenteel te weinig deelnemers: hoveniers hebben het  in het voorjaar te druk. Hij loopt nogmaals in september 2019. Zie:  www.geldersrestauratiecentrum.nl

Speciaal voor vrijwilligers die behulpzaam zijn bij het hovenierswerk in historisch groen biedt het Gelders Restauratie Centrum (i.s.m. de vKGE en de provincie Gelderland) zeer betaalbare korte cursussen aan, gespreid over  dagen, op drie verschillende tuinlocaties.Informatie en aanmelden: www.geldersrestauratiecentrum.nl

Cultuurhistorische beplanting

‘Stinzenplanten in het historisch groen’ is een cursus van één dag over deze bijzondere groep cultuurhistorische beplanting. De cursus is bedoeld voor hoveniers en beheerders en gericht op instandhouding, aanleg en onderhoud.  Datum: 11 april 2019 ( inmiddels bijna volgeboekt). Zie:  www.geldersrestauratiecentrum.nl

Theorie rond groen erfgoed

Voor gemeentemedewerkers verzorgt de Erfgoedacademie op 4 april 2019 een eendaagse cursus “Gemeentelijk erfgoedbeleid’ die gericht is op het verwerven van algemeen inzicht in de erfgoedsector:  de waarde van erfgoed, definities, regelgeving, procedures, financiën, meespelende organisaties etc  Onduidelijk is of ook anderen deze dag zouden mogen bijwonen. Maar het is vast bruikbare en verhelderende informatie, ook voor CGE-leden en adviseurs van de de NTs!  Nadere gegevens vindt u hier.

 

maart 2019

Terug