login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuw cursusjaar groen erfgoed

Sinds jaar en dag bestaan er opleidingen en cursussen voor professionals en vrijwilligers werkzaam in groen erfgoed. Ook voor onze NTs-donateurs en adviseurs kunnen ze van belang zijn.

Zo begint op 10 april 2019 de deeltijd professionele bachelor-leergang aan de Hogeschool Utrecht. Deze bestaat uit twee modules van 10 weken, een in het voorjaar en een in het najaar. Het is de enige volwaardige opleiding in Nederland op dat niveau  Zie voor meer informatie:  https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/groen-erfgoed .

Speciaal voor vrijwilligers die behulpzaam zijn bij het hovenierswerk in historisch groen biedt het Gelders Restauratie Centrum (i.s.m. de vKGE en de provincie Gelderland) een zeer betaalbare korte cursus aan, gespreid over drie dagen, op drie verschillende tuinlocaties. Deze begint op 16 april. Informatie en aanmelden: zie hier.

Voor overheidsmedewerkers, maar ook voor leden van en vrijwilligers binnen erfgoed-organisaties verzorgt de Erfgoedacademie in maart 2019 een tweedaagse cursus die gericht is op het verwerven van algemeen inzicht in de erfgoedsector:  de waarde van erfgoed, definities, regelgeving, procedures, financiën, meespelende organisaties etc Bruikbare en verhelderende informatie ook voor leden en adviseurs van de de NTs!  Nadere gegevens vindt u hier..

 

februari 2019

Terug