login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuw: de Commissie Groen Erfgoed!

In zijn laatste vergadering van 2018, op 17 december j.l., heeft het bestuur van de NTs besloten tot een belangrijke interne naamswijziging: de Monumentencommissie (MC) zal voortaan door het leven gaan als Commissie Groen Erfgoed (CGE).

Het was een voorstel van de MC zelf. De nieuwe naam dekt volgens haar beter de lading, en schept minder verwarring. Bij het woord ‘monumenten’ denken de meeste mensen immers al gauw aan gebouwen of andere stenen objecten, en niet aan groen. Dat kon anders en duidelijker vond de MC.  Het NTs-bestuur kon zich ogenblikkelijk in deze gedachtegang vinden, met name ook omdat het de bescherming van groen erfgoed ziet als een speerpunt in het beleid van de NTs. Op deze manier komt het begrip uitdrukkelijker in beeld, meer dan met het woord ‘monumenten’ met zijn meestal verkeerde associaties.

Het is nog even wennen misschien, en op een aantal plekken (o.a. deze website) moeten nog even wat aanpassingen worden verricht, maar de commissie zelf heeft er geen moeite mee!

December 2018