login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Lucht voor Domies Toen

Domies Toen, de negentiende-eeuwse pastorietuin aan de voet van de Petruskerk van Pieterburen, krijgt twee jaar lang extra subsidie. Het college van B&W van Het Hogeland heeft namelijk besloten de subsidie voor de botanische tuin te verhogen van jaarlijks 10.100 euro naar jaarlijks 24.000 euro. De extra subsidie moet het bestuur van de Stichting Botanische Tuin Pieterburen lucht en ruimte bieden om vorm te geven aan een stabiele financiering voor de toekomst.

Omdat het bestuur van Domies Toen onvoldoende financiële middelen had om de tuin in stand te houden, besloot ze eerder dit jaar de tuin per 1 oktober 2019 te sluiten. De Nederlandse Tuinenstichting heeft hierover haar zorgen geuit bij de gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken en erop aangedrongen er alles aan te doen om Domies Toen te behouden.