login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Laarbeek wint de Operatie Steenbreektrofee

Op de Nationale Groendag is bekendgemaakt dat de gemeente Laarbeek met de Steenbreektrofee naar huis gaat.  De aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar de gemeente Oss. Namens de NTs zat Carien van Boxtel (vice-voorzitter) in de jury. In totaal waren er zes gemeenten genomineerd voor de Steenbreektrofee: Almelo, Eindhoven, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Oss. De jury was unaniem in haar besluit om Laarbeek de prijs toe te kennen. Uit het juryrapport: ‘Laarbeek heeft in 2016 goud gewonnen in de nationale groencompetitie Entente Florale en in 2017 goud in de Europese competitie. En dit jaar vindt daar de Entente “locale” plaats om de inwoners nauw bij de vergroeningsopgave te betrekken. De jury is vol lof over de lange termijn aanpak waarbij inwoners een jaar actief worden betrokken bij de actie. De jury prijst de samenwerking met het lokale, groene bedrijfsleven. Tot slot prees de jury deze actie, omdat de wedstrijd in team / straatverband plaatsvindt. De actie dooradert hiermee de hele gemeente. Dit bevordert de trots op de eigen straat waardoor men verantwoordelijkheid neemt voor de omgeving én het is goed voor de sociale cohesie.’

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) is in 2018 een alliantie aangegaan met Operatie Steenbreek. De doelstellingen van de NTs sluiten naadloos aan bij die van Operatie Steenbreek. Beide organisaties streven immers naar een zo groen mogelijke leefomgeving met kwaliteit.