login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Kick-Off Sociaal Tuinieren 2017-2018 in Bloemenbuurt: doe mee!

Een nieuw Sociaal Tuinieren seizoen begint. Voor het project ‘Sociaal Tuinieren 2017-2018’ stromen de bijdragen van vermogensfondsen binnen. Zo doneerde het Oranje Fonds € 5.000! Daar zijn we enorm blij mee.
Op 5 april gaan we weer van start met een projectdag in de Bloemenbuurt in Amsterdam-Noord. Dat doen we graag met zoveel mogelijk donateurs van de NTs.
Een projectdag die we afgelopen najaar in deze buurt hielden was een groot succes. Vele donateurs spanden zich in om de verwaarloosde tuintjes mooi te maken. Dat deden we met plantendonaties van weer andere genereuze donateurs.
Nu willen we in deze zelfde buurt weer verder, om de tuintjes waar we in het najaar aan hebben gewerkt, klaar te maken voor het voorjaar.
Hoe meer mensen meedoen, hoe meer nieuwe tuintjes we daarbij ook onderhanden kunnen nemen.
Deze projectdag organiseren we samen met Woningstichting Eigen Haard en Stichting Present Amsterdam.
Doet u ook (weer) mee?
Meld u dan aan via info@tuinenstichting.nl.
Dan ontvangt u nadere instructies.
De dag begint om 10 uur ’s ochtends.