login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


In memoriam Paul Smeets (25 juli 1960 – 21 december 2019)

Vlak voor de Kerst bereikte ons het schokkende bericht dat op 21 december 2019 volkomen onverwacht Paul Smeets was overleden. Paul, zo jong nog, 59, en zo volop bezig met zijn thuis, zijn werk, zijn vele hobby’s en bezigheden, hoe kon dit zo plotseling allemaal afgelopen zijn … ongeloof en verbijstering bij allen.

Sinds september 2016 maakte Paul deel uit van de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs. Zijn achtergrond – als jurist werkzaam op, onder meer en globaal gezegd, het terrein van de omgevingswet – maakte dat de CGE het gevoel had met dit nieuwe commissielid een lot uit de loterij te hebben getrokken.
En dat was ook zo. Vanaf de eerste vergadering was zijn aanwezigheid vanzelfsprekend, zijn bijdrage aan de discussie – hoewel altijd even bescheiden gebracht – gezaghebbend en zijn oordeel overtuigend. Niet alleen de CGE, maar ook het bestuur van de NTs deed herhaaldelijk een beroep op Paul. En, betrokken mens als hij was, nooit tevergeefs.
Paul was een verstandig, integer, bedachtzaam mens, vriendelijk en begrijpend in zijn optreden, maar scherp in zijn analyses, en onwrikbaar als het ging om juridische zuiverheid. Het was een genoegen met hem samen een klus te klaren, en in zijn gezelschap te verkeren.
Paul Smeets is maar ruim drie jaar actief bij de NTs en de CGE betrokken geweest; het is onvoorstelbaar hoeveel hij in die korte periode betekend heeft, en hoeveel wij aan hem te danken hebben. Het is even onvoorstelbaar dat hij er nu niet meer is.