login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Grote zorgen om dreigende sluiting Domies Toen

De NTs heeft met grote zorg kennis genomen van het voorgenomen besluit van het bestuur van Domies Toen in Pieterburen om met ingang van 1 oktober 2019 de botanische tuin te sluiten vanwege onvoldoende financiële middelen om de tuin in stand te houden. De NTs vindt dat dit belangrijke cultuurhistorisch erfgoed in het noorden met haar unieke stinsenflora en beplanting niet verloren mag gaan voor de huidige en toekomstige generaties. Wij hebben inmiddels bij de gemeente Het Hogeland, Provincie Groningen en de Stichting Oude Groninger Kerken onze zorgen geuit en erop aangedrongen er alles aan te doen Domies Toen te behouden.

Domies Toen is een oude pastorietuin aan de voet van de veertiende eeuwse Petruskerk van Pieterburen. In de tweede helft van de negentiende eeuw is bij de pastorie een tuin aangelegd in Engelse Landschapsstijl, een stijl die in die periode opgang maakte in Groningen bij welgestelde boeren en notabelen. Slingertuinen zijn de schatten van het Groninger cultuurlandschap. Veel tuinen zijn verdwenen maar het afgelopen decennium zijn er juist ook meerdere projecten geweest om het herstel van slingertuinen te bevorderen.

 

 

Maar de waarde van Domies Toen is veel groter. De tuin is namelijk omgevormd tot een ecologische tuin. Onder de monumentale bomen herbergt de tuin een zeer rijke stinsenflora (ruim 90 soorten), vele inheemse plantensoorten en er zijn vele kruidensoorten uit de Middeleeuwen te zien. Van de inheemse plantensoorten staan er maar liefst 74 op de zogenaamde bedreigde Nederlandse Rode lijst (planten die met uitsterven worden bedreigd). Het houden van deze soorten vereist specifieke kennis en goede ecologische omstandigheden. In Domies Toen zijn beiden bij uitstek aanwezig. De tuin is dan ook al sinds 2000 een erkende Botanische Tuin en sinds 2005 een erkend museum. Door de grote verscheidenheid aan planten is er sprake van een grote biodiversiteit.

 

Ook heeft de NTs Domies Toen al jaren opgenomen in haar Open Tuinen Gids vanwege haar historische aanleg, grote verscheidenheid aan planten en unieke collectie stinsenplanten. Uitsluitend tuinen die van bijzondere waarde zijn worden in onze gids opgenomen.

De tuin vertegenwoordigt tevens een grote educatieve waarde: er worden rondleidingen gegeven en er zijn speciale erfgoed educatieprojecten voor schoolklassen. Het bestuur is voornemens dit nog verder uit te breiden.