login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Groen Erfgoed in de lift

Nieuwe opleidingen, nieuwe website Groen Erfgoed

Het verschijnen van de beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’ met daarin specifieke aandacht –  én geld ! –  voor groen erfgoed, heeft een boost gegeven aan allerlei groen-activiteiten. Niet alleen Erfgoed telt, maar ook GROEN erfgoed telt ! We hebben eerder over de beleidsbrief bericht, zie https://www.tuinenstichting.nl/monumenten/groen-erfgoed-in-de-schijnwerpers/.

Het ter beschikking gekomen bedrag maakt investeringen mogelijk in nieuwe vormen van opleiding tot ‘hovenier historisch groen. en het is verheugend dat de NCE (Stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) daarover in gesprek is met bij deze materie betrokken instanties als  de Vereniging van Erfgoedhoveniers, het Gilde van Tuinbazen, het Gelders Restauratie Centrum, en de SBB.  Zie hierover:  https://www.erfgoedopleidingen.nl/masterplan

Verder breidde de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (https://www.stichtingerm.nl/ERM) haar kwaliteitszorg over gebouwde monumenten nu ook uit over groen:  ze heeft namelijk een nieuwe website ingericht: https://www.groenerfgoedzorg.nl/.!

februari 2019

Terug