login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Gratis ‘groen’ advies voor NTs donateurs door Bangert en Van Hagen

NTs blij met bedrijfsdonateur Bangert en Van Hagen

Bangert en Van Hagen is een vernieuwend ontwerp- en onderzoeksbureau voor tuinen en landschappen. Het bedrijf ondersteunt sinds 1 januari 2014 de missie van de Nederlandse Tuinenstichting actief door middel van een bedrijfsdonateurschap. De activiteiten van dit bureau bewegen zich op een breed terrein waarbij duurzaamheid de groene draad is.

De beide partners van Bangert en Van Hagen hebben ruim 20 jaar ervaring met zowel historische/monumentale projecten als met nieuwe ontwikkelingen. De expertise op het terrein van inventarisaties, onderzoek, ontwerp, mogelijke financiële ondersteuning, ruimtelijke en vergunningtrajecten maakt hen waardevolle partners als donateur-adviseurs van de Nederlandse Tuinenstichting (NTs).

Het bureau biedt donateurs van de NTs, met specifieke ‘groene’ vragen, gratis advies:

Donateurs die praktische en eenvoudige vragen over hun tuin hebben kunnen B&VH e-mailen en krijgt direct antwoord. Dat kunnen groene, financiële en ontwerpvragen zijn.

Voorbeelden van groene vragen:

Gezondheid van een plant of boom: B&VH kan na de beschrijving van het probleem een indicatie van het mogelijke gebrek of ziekte geven en een eerste advies verstrekken.

Benodigde verzorging van een plant of boom: B&VH geeft praktisch advies over vragen met betrekking tot

• snoeien (snoeitijd),

• bemesting (wat, wanneer en waarom),

• beregening,

• plant en verplanttijden

• onkruidproblemen.

Voorbeelden van financiële vragen:

Wat is er mogelijk bij de restauratie van een monumentale tuin?: B&VH geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning.

Val ik binnen de doelgroep?: B&VH geeft op basis van de adresgegevens en registratie in de monumentendatabase één van de vier antwoorden (nee, nee tenzij, ja, ja mits)

Hoe pak ik het aan?: B&VH geeft algemene informatie en stuurt indien gewenst een informatiebrochure over de benodigde stappen.

Voorbeelden van ontwerpvragen:

Ligt er een ontwerp aan mijn tuin ten grondslag en hoe moet ik daar rekening mee houden? B&VH geeft op basis van de adresgegevens (i.v.m. monumentendatabase) een eerste advies.

NTs donateurs kunnen een huisbezoek aanvragen bij uitgebreidere vragen over de tuin. Tegen gereduceerd tarief komt B&VH voor direct advies op locatie. B&VH kan ter plekke ingaan op bijvoorbeeld specifieke mogelijkheden voor financiële ondersteuning (fiscaal, subsidie, laagrentende lening) van uw monumentale tuin of de vitaliteit van het monumentale groen.

Normaal tarief: €85,- per uur. NTs-donateurs betalen € 65,- per uur.

Bij relevante ontwikkelingen en interessante vraagstukken worden donateurs via de diverse informatiekanalen van de NTs op de hoogte gehouden.

Bangert en Van Hagen is bereikbaar via: info@benvh.nl

Meer informatie over Bangert en Van Hagen: www.benvh.nl