login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Gezocht: een voorzitter met passie voor groen erfgoed

De Nederlandse Tuinenstichting zoekt een nieuwe voorzitter.

Profiel

 • De voorzitter heeft affiniteit met de missie van de NTs en een visie op het maatschappelijk functioneren van de NTs, ook voor de toekomst.
 • De voorzitter is een verbindende, communicatieve en inspirerende figuur, met bestuurservaring voor een non-profitorganisatie die veel met vrijwilligers werkt.

Taken

 • De voorzitter draagt het doel van de stichting naar de buitenwereld uit, is het gezicht/boegbeeld van de NTs naar buiten.
 • De voorzitter bereidt de vergaderingen van het bestuur voor samen met de secretaris en het hoofd van het bureau en leidt de vergaderingen.
 • De voorzitter overlegt regelmatig met het hoofd van het bureau en geeft instructies t.a.v. werkzaamheden die voortvloeien uit beslissingen van het bestuur.

Het gaat om een functie als vrijwilliger.
Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@tuinenstichting.nl of 020-6235058.

Ook is de NTs op zoek naar een penningmeester.

Profiel

 • Affiniteit met de missie van de NTs
 • In staat financiële stukken te lezen, te beoordelen en op te stellen
 • Heeft veranderingsprocessen in de financiële huishouding begeleid
 • Is goed thuis in Excel
 • Begeeft zich gemakkelijk in een enthousiaste, informele organisatie van gedreven vrijwilligers

Taken

 • Binnen het bestuur verantwoordelijk voor de financiën
 • Zorgt voor tijdige financiële rapportages t.b.v. het bestuur
 • Stelt de jaarrekening op
 • Stelt de begroting op
 • Is verantwoordelijk voor de donateursadministratie en vernieuwt deze
 • Heeft daartoe regelmatig contact met het hoofd bureau en de boekhouder

Het gaat om een functie als vrijwilliger.
Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via info@tuinenstichting.nl of 020-6235058.