login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Geen woningbouw in Park Voordaan, Groenekan

In Groenekan, gemeente De Bilt, zou een gedeelte van het historische landgoed Voordaan, het Parkbos, de bestemming krijgen van woningbouwlocatie. Het Biltse college van B&W heeft dit plan tijdens haar vergadering van 28 november jl. geschrapt. Mede dankzij de inzet van de NTs en Heemschut, en de acties van andere organisaties en burgers.

In een gezamenlijke brief aan het Biltse college hebben de NTs en Heemschut hun zorgen geuit over het voornemen om een deel van het Parkbos aan te wijzen voor woningbouw. Dit zou niet alleen leiden tot aantasting van dit groengebied, maar ook consequenties hebben voor de cultuurhistorische waarde van de monumentele omgeving.

De eeuwenoude buitenplaats Voordaan is een waardevol ensemble van landhuis, voormalige pachtboerderijen, landerijen, park, parkbos, waterpartijen, bos en lanen. Sinds 2001 is de van oorsprong 17de eeuwse buitenplaats een beschermd rijksmonument, met een parkaanleg van ca. 1850 naar ontwerp van Jan Copijn, één van de beroemde Nederlandse landschapsarchitecten uit de 19e eeuw. Het gedeelte van het Parkbos waar de woningbouw zou moeten plaatsvinden, maakt weliswaar geen deel uit van het rijksmonument, maar grenst hier wel onmiddellijk aan en is evident onderdeel van het landgoed en de historische groenstructuur van het dorp.