Nieuws
24 januari 2021

Erfgoedbeschermers vragen (opnieuw) om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting hebben opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente Barneveld om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Er worden in het groen bouwplannen ontwikkeld die het bijzondere karakter van het ensemble – dat gedeeltelijk een monumentale status geniet – bedreigen.

De drie organisaties hebben daarom bij de gemeente Barneveld op 24 augustus 2020 de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Daarnaast hebben zij bezwaar gemaakt tegen het beoogde enorme complex met 25 appartementen dat midden in dit gebied, pal naast de Hervormde Kerk, moet verrijzen.

Reactie gemeente
De gemeente heeft aanvankelijk per brief aan de organisaties laten weten dat in oktober 2020 uiterlijk op het voorstel gereageerd zou worden. In januari 2021  deelde ze echter aan de erfgoedorganisaties mee dat er geen monumentenvergunning is aangevraagd omdat de wettelijke basis daarvoor (in de gemeentelijke erfgoedverordening) vervallen zou zijn. De hele procedure moet daarom opnieuw worden doorlopen.

 

Standpunt erfgoedorganisaties
De drie erfgoedorganisaties bestrijden de opvatting van de gemeente dat de monumentaanvraag juridisch onmogelijk zou zijn, en  stellen zich op het standpunt dat – nu de gehele procedure opnieuw moet worden gedaan – het College van Burgemeester en Wethouders juist over die aanvraag eerst een besluit moet nemen. Dit verzoek komt overigens mede voort uit een waardenstelling die in het kader van het bouwplan door de gemeente zelf is opgesteld.

Naast het verzoek van de erfgoedorganisaties is, naar de erfgoedorganisaties hebben vernomen, ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  inmiddels met de gemeente in gesprek om te bezien of het complex uitgebreider kan worden beschermd op rijksniveau.

Over de aanvraag “uitbreiding van de gemeentelijke complexbescherming” is overigens ook advies van de commissie voor Welstand en Monumenten vereist. Het lijkt er echter op dat die commissie door het College niet of onvoldoende op de hoogte wordt gesteld van de verzoeken tot bescherming. Wordt vervolgd.

januari 2021

Terug

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin