login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Erfgoedbeschermers vragen om bescherming Pastoriebos in Voorthuizen

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Tuinenstichting trekken gezamenlijk op om het bijzondere Pastoriebos en de Hervormde Kerk in Voorthuizen te beschermen. Zij menen dat de bouwplannen voor een appartementencomplex in de tuin het unieke ensemble van kerktoren, kerkgebouw, pastorieën, tuinen, parkbos en toegangslanen bedreigen. De drie erfgoedorganisaties zullen bij de gemeente hun zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt.

De drie organisaties hebben bij de gemeente Barneveld de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het Pastoriebos en de Hervormde Kerk zelf. Met deze status zijn kerk, tuinen en parkbos als eenheid erkend, beschermd en geborgd. Nieuwe ontwikkelingen zijn dan nog zeker mogelijk, mits de aanwezige cultuur-, tuin- en architectuurhistorische waarden worden gerespecteerd.