login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Commissie Groen Erfgoed zoekt vrijwilligers

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? Bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

Juridische ondersteuning

Heb je juridische ervaring met omgevingsplannen en de omgevingswet? En met de werkwijze en procedures op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau? We zoeken een vrijwilliger die de CGE wil bijstaan bij het opstellen van zienswijzen en bezwaarschriften gericht op het behoud van ons groene erfgoed.

Meer informatie bij CGE-voorzitter Annemiek Tromp (a.w.tromp@gmail.com) of bij het NTs-bureau (info@tuinenstichting.nl, tel: 020-6235058).

Regionaal adviseur

Ben je liever betrokken bij de parken, tuinen en landschappen in je eigen regio? Dan is het adviseurschap misschien iets voor jou. Je draagt dan bij aan de bescherming van groen erfgoed door in je omgeving bedreigingen te signaleren, te onderzoeken en de CGE hierover te adviseren. In heel Nederland, maar vooral in de omgeving van Amsterdam, kan de CGE vrijwilligers gebruiken die hun deskundigheid op het terrein van tuinhistorie en -architectuur op deze manier willen inzetten.

Meer informatie bij Johanna Karssen (johanna.karssen@gmail.com) of bij het NTs-bureau (info@tuinenstichting.nl, tel: 020-6235058).