Blog
Nieuws
6 juli 2021

Een vernieuwde website

Als u een geregelde bezoeker bent van onze website, zal het u zijn opgevallen dat deze anders oogt dan u gewend was.

Na de treurige Corona-periode, waarin we helaas maar weinig activiteiten konden ontplooien, breekt er nu hopelijk weer een tijd aan dat we volop kunnen genieten van alle prachtige tuinen en parken die ons land te bieden heeft. Alhoewel, de openbare parken en tuinen hebben niet te klagen gehad over weinig bezoek. Als er één ding is dat de Corona-periode wel duidelijk heeft gemaakt, is het de enorme behoefte van mensen om buiten in het groen te zijn, en dat hebben we massaal gedaan. Zozeer zelfs dat sommige parken tijdelijk gesloten moesten worden, iets dat bij mijn weten niet eerder is voorgekomen. Maar nu kunnen ook ‘onze’ tuinen gelukkig weer worden bezocht, en kunnen we het resultaat van de noeste arbeid van al die trotse tuinenbezitters weer met eigen ogen aanschouwen.

Deze heropening van het tuinseizoen hebben wij aangegrepen om onze donateurs en andere belangstellenden via de website op een vernieuwde wijze te begeleiden. Mede dankzij een subsidie van het Themafonds Erfgoedvrijwilligers van het Prins Bernard Cultuurfonds en geld uit het zogeheten interne Gisolfpotje konden we dit doen. We hebben geprobeerd de toegankelijkheid en leesbaarheid van de website te vergroten, ook op mobiele apparaten zoals uw telefoon of tablet, en daarmee de vindbaarheid van de verschillende rubrieken te verbeteren. En daarnaast is de website door het kleurgebruik, de lay-out en het gebruik van meer en grotere foto’s en afbeeldingen visueel aantrekkelijker geworden. Natuurlijk blijft een deel van de informatie alleen voor donateurs toegankelijk. Nieuw is dat tuineigenaren die in de Open Tuinengids zijn opgenomen nu zelf nieuwe foto’s en afbeeldingen van hun tuin kunnen uploaden en, maar daar werken we nog aan, oude verwijderen.

Het komende half jaar willen we als bestuur van de NTs benutten om na te denken over de koers en acties voor de komende jaren. Voor de periode 2022-2026 maken we een nieuw beleidsplan. Ik denk dat we goed kunnen voortborduren op de koers die de afgelopen jaren is ingezet, maar hier en daar kunnen we enkele accenten zetten. Zo moeten we nadenken over de vraag hoe we nieuwe, jongere doelgroepen bij de NTs kunnen betrekken, ook om de continuïteit van ons donateursbestand te verzekeren, en hoe we nog beter de kwaliteit van ons werk en van onze belangenbehartiging kunnen borgen. We denken er over om enkele mensen van naam en faam te vragen ons daarover te adviseren. Dit najaar willen we onze gedachten over de koers voor de toekomst delen met onze vrijwilligers tijdens een vrijwilligersdag, waarover u later meer hoort.

Ik hoop dat u de komende maanden met veel plezier zult grasduinen door alle mooie tuinen, en misschien zelfs geïnspireerd wordt om ook als vrijwilliger actief aan de Nederlandse Tuinenstichting bij te dragen.

Uiteraard zijn we benieuwd wat u van de website vindt. Aarzelt u daarom niet uw feedback via het secretariaat door te geven.

Ik wens u een mooi tuinseizoen!
Kees Lever, voorzitter

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin