login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Aandacht voor vergeten ‘bollenveldenschilder’ Koster

Na ruim vijftig jaren is er weer een grote tentoonstelling te zien van ‘bollenveldenschilder’ Anton L. Koster (1859-1937). Van 16 september 2017 tot 30 april 2018 kunt u in Museum De Zwarte Tulp (Lisse) schilderijen, pastels en aquarellen bewonderen van deze ten onrechte in de vergetelheid geraakte kunstenaar.

De bloeiende bloembollenvelden in de bollenstreek, uniek in de wereld, waren Anton Kosters grootste inspiratiebron: hij maakte het schilderen ervan tot zijn specialisme. Vanuit zijn woonplaats Haarlem, later Heemstede, trok Koster jaarlijks in april-mei de bollenstreek in om de bloeiende velden ter plekke vast te leggen. Het karakter van de streek komt in zijn werk natuurgetrouw terug: het rood, geel, blauw en wit van de bloeiende velden, de beukenhagen eromheen, de mensen die aan het werk zijn; op de achtergrond de boerderijen en de kerktorens van de dorpen. Koster bereikte een meesterlijk evenwicht tussen een nauwgezette weergave van de bollenvelden en een ongedwongen, impressionistische schildertoets. De meerderheid van zijn schilderijen laten tulpen zien, maar ook hyacintenvelden heeft hij met toewijding weergegeven.

De laatste grote expositie over Koster was een herdenkingstentoonstelling die in 1959 in Haarlem werd gehouden. In de decennia daarna is zijn werk onderschat en op de achtergrond geraakt. Dankzij publicaties over kunstenaars in de bollenstreek staat Kosters werk de laatste jaren weer sterker in de belangstelling en groeit in het algemeen de waardering voor kunstenaars die oog hadden voor de schoonheid van de bollenvelden vanaf het einde van de 19de eeuw. Omdat Koster de onbetwiste grootmeester was in dit genre werd het hoog tijd voor een exclusieve tentoonstelling van zijn werk.

Bij de tentoonstelling zal een rijk geïllustreerd boek over Anton Koster verschijnen. Daarin komt zijn biografie aan bod, evenals zijn betekenis voor het Nederlandse kunstleven.

museum De Zwarte Tulp

Grachtweg 2A, 2161 HN Lisse