login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Commissie Groen Erfgoed

De Commissie Groen Erfgoed (CGE) geeft onafhankelijk advies aan particulieren, instellingen en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin des woords. Zij entameert ook onderzoek naar historische en hedendaagse tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun ontwerpers en beheerders. Ook de bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment vormt een speerpunt. Haar leden zijn actief betrokken bij de projecten. De CGE vergadert 6-8 keer per jaar.

Monitorfunctie

De Commissie Groen Erfgoed heeft tevens een monitorfunctie: het signaleren van problemen in het behoud en beheer van historische en actuele tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, het mobiliseren van overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te geraken. Deze activiteit betreft in sommige gevallen particuliere tuinen, maar richt zich ook op landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen, zoals bijvoorbeeld stadsparken, begraafplaatsen,singels.

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de CGE in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten. Daarin wordt zij bijgestaan door deskundige provinciale  adviseurs groen erfgoed, studenten van instellingen voor (historische) tuinarchitectuur en het bureau van de NTs. Verslag van haar activiteiten wordt gedaan via deze website, in het Tuinjournaal en jaarlijks in het CGE-jaarverslag.

Commissieleden:

 • ing. Annemiek Tromp, voorzitter
 • drs. Vov Besnard, secretaris
 • mr. Hanny van der Heide
 • ing. Henk Barkhof
 • ing. Marika Kerstens
 • mr. Jan Willem Edinga
 • Els Fischer
 • drs. Johanna Karssen
 • mr. Gea de Groot-Op den Brauw

Regionale adviseurs groen erfgoed:

De regionale adviseurs groen erfgoed zijn de ogen en oren van de monumentencommissie. Ze zijn bekend met de staat van het groen erfgoed in hun gebied, bezitten de noodzakelijke deskundigheid om bedreigd erfgoed op waarde te schatten, en zijn in staat om deze kennis en vaardigheden in te zetten voor het behoud van groen erfgoed. Hun onderzoek en bevindingen dienen als basis voor adviezen van de CGE.

 • GRONINGEN: Stieneke (S.) van der Wal
 • FRIESLAND: Trudy en Willem van Riemsdijk (breder inzetbaar)
 • DRENTHE: vacature
 • OVERIJSSEL: Stefan Jaspers
 • GELDERLAND: ing. Henk (H.R.) Barkhof, Carla Romijn-Schütte (ing. C.)  mr. Hanny van der Heide
 • UTRECHT: Mariska de Boer (drs. M.S.),
 • NOORD-HOLLAND:  Anneke Athmer (ing. A.)
 • ZUID-HOLLAND: Marika Kerstens
 • BRABANT: Daniëlle Hulsebos (ing. D), Jan Prinsen, Willem Verhoeven, Olga de Kort
 • ZEELAND: Nelleke van der Feltz-van Heumen (drs. N.).
 • LIMBURG NOORD incl Land van Cuijk en Rijk van Nijmegen: Anneke Meijsen (A.J.)
 • LIMBURG ZUID en MIDDEN: Dieneke Onderdelinden