login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Park Oog in Al

Utrecht

Status: afgesloten


In en rond de Utrechtse wijk Oog in Al zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Enkele wijkbewoners maakten zich zorgen over de effecten van de ontwikkelingen op Park Oog in Al en namen in 2011 contact op met de NTs. De NTs heeft contact gezocht met de partijen die bij het park betrokken zijn en signaleerde dat er op dat moment inderdaad bij planvormers en beheerders weinig oog was voor de cultuurhistorische waarde van het park. Intussen is er in 2012 door de Gemeente Utrecht een cultuur-/tuinhistorisch onderzoek verricht en worden de wijkbewoners betrokken bij de ontwikkelingen die effect kunnen hebben op Park Oog in Al. Wijkbewoners hebben in januari 2013 een stichting opgericht met als doel: Het in stand houden en bevorderen van de monumentale, culturele, landschappelijke en ecologische waarde van het park (www.parkooginal.nl).
De NTs volgt de ontwikkelingen.