login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Stappegoor Tilburg

Eifelweg

Tilburg

Status: afgesloten


De Gemeente Tilburg is voornemens woningen te bouwen op de gemeentewerf (voormalige gemeentekwekerij). Een unieke verzameling bomen in de wijk Stappegoor wordt hierdoor bedreigd. Rapporteur Willem Verhoeven heeft onderzoek gedaan en locatie bezocht. Naar aanleiding van zijn advies heeft de MC in november 2012 schriftelijk haar bezorgdheid (klik hier voor de brief stappegoor 08-11-2012} geuit richting gemeentebestuur en verzocht om de groenstroken alsnog op te nemen in de planvorming c.q. te beschermen vanwege de beeld- en dendrologische waarden (o.m. enkele zeer zeldzame boomsoorten) en de natuurwaarden.

Onder deze link leest u het vervolg zienswijze Stappegoor 21-09-13  en de reactie Stappegoor reactie gemeente 30-09-13