login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Landgoed Voorlinden Wassenaar

Katwijkseweg

Wassenaar

Status: afgesloten


Voorlinden is een beschermd natuurgebied van 40 hectare, grenzend aan de Wassenaarse duinen.  Het tuinontwerp is van de hand van de bekende tuinarchitect Zocher.
In maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een tentoonstellingsgebouw op Landgoed Voorlinden i.v.m. vergevorderde plannen tot de bouw van een modern ogend museum voor beeldende kunsten op buitenplaats Voorlinden, Wassenaar: de zogenaamde Caldec-collectie. De eigenaar van deze collectie heeft de buitenplaats aangekocht. De Commissie Welstand van de gemeente Wassenaar heeft , onder andere door het aanzienlijke bouwvolume, grote moeite met de inpassing van het gebouw in de buitenplaats, en heeft daarom een negatief monumentenadvies afgegeven. De NTs heeft per brief enkele suggesties gedaan tot een betere inpassing. Het definitieve plan is einde 2012 nog niet ter inzage gelegd. Het project wordt nauwlettend gevolgd door rapporteur J. Gieskes.