login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Botanische tuinen Wageningen

Generaal Foulkesweg37

6703 BLWageningen

Status: afgesloten


De Wageningse universiteit is van plan om de twee botanische tuinen, De Dreijen en Belmonte, af te stoten omdat deze geen betekenis meer zouden hebben voor onderwijs en onderzoek. Tegen dit plan is groot verzet verrezen vanuit de Wageningse bevolking en de internationale dendrologische wereld. In beide tuinen bevinden zich belangrijke onderdelen van de Nationale Plantencollectie.
Het grootste deel van De Dreijen is in gebruik gegeven aan een galerie die er beelden tentoon zal stellen. Voor plantencollecties blijkt daar echter geen plaats meer te zijn. De internationaal van belang zijnde collectie wilde rozen valt buiten het deel dat aan de galerie is verhuurd. De universiteit had in samenwerking met de gemeente een plan laten uitwerken voor woningbouw op het terrein van deze rozencollectie. Dit plan is door de gemeenteraad unaniem ontworpen waarna de verantwoordelijke wethouder is afgetreden.
Inmiddels is bereikt dat de universiteit de uniciteit van de rozencollectie erkent. In samenwerking met de Nederlandse Rozenvereniging is door vrijwilligers van het grootste deel van deze collectie enthout geknipt dat vermeerderd zal worden. Intussen is geprobeerd om andere tuinen te interesseren voor overname van de collectie. Helaas zijn we daar tot dusverre nog niet in geslaagd. Alle andere botanische tuinen kampen immers met dezelfde financiële problemen en draaien voor een belangrijk deel op vrijwilligers waardoor een wetenschappelijk verantwoord beheer van nationale plantencollecties problematisch wordt. De Wageningse universiteit genereert aldus een verschuiving van het probleem.
Voor de toekomst van arboretum Belmonte is nog geen oplossing in zicht. Wel heeft de universiteit het wetenschappelijk collectiebeheer van beide botanische tuinen gestaakt.