login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Schoolterrein Frederiksoord

Beukenlaan1

8382CEFrederiksoord

Status: afgesloten


Fredriksoord  is bekend van ‘de Maatschappij van Weldadigheid’ (Koloniehof) en van de voormalige tuinbouwschool. Het gebied rond Frederiksoord heeft een bijzondere historie met veel monumenten en een prachtige natuur. Frederiksoord heeft de status van beschermd dorpsgezicht.
Men ontwikkelt nu bouwplannen. Henk Barkhof heeft de voorgenomen plannen onderzocht. Volgens het bestemmingsplan mag er gebouwd worden. Een groep oud-leerlingen heeft zich verzet tegen de plannen en heeft inmiddels een beleidsplan opgesteld. In 2010 is een adhesiebetuiging van de NTs uitgegaan. Bond Heemschut heeft ook actie ondernomen.
De voorgenomen bouw ligt nu  stil. De bouwplannen blijken niet in overeenstemming met het beeldkwaliteitsplan. Een reactie naar de gemeente wordt voorbereid.