login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Griffietuin / Paviljoen Welgelegen

Dreef3

2012HRHaarlem

Status: afgesloten


De afgelopen jaren is deze kleine tuin die grenst aan en deel is van het (oorspronkelijk) Frederikspark verschillende malen in beeld geweest als bouwlocatie. Nadat men afzag van de bouw van een grootschalig Provinciecomplex, werden in november 2010 nieuwe bescheidener bouwplannen gepresenteerd. Aan de Dreef komt nu, ter hoogte van en àchter de Zwiersgevel de nieuwbouw met een parkeergarage. De andere gebouwen in de tuin zijn gesloopt. Daardoor is een prachtig zicht op de griffietuin vanuit het Frederikspark ontstaan. Op de parkeergarage kunnen geen hoogopschietende bomen meer geplant worden. Hoe men het groen aldaar gaat invullen staat nog niet vast. De parkeergarage komt niet onder het bosgedeelte van de tuin. Vooralsnog ziet het er bemoedigend uit in vergelijking met het bouwplan van Mateo, dat in 2009 werd ingetrokken. Aan landschapsarchitect Michael van Gessel is door de Provincie gevraagd een ontwerp te maken zodanig dat griffietuin en Frederikspark weer een samenhangend geheel vormen..