login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Frederikspark

Frederikspark

2012Haarlem

Status: afgesloten


Nadat aan het Frederikspark in 2002 de monumentenstatus werd verleend , volgde vanuit de gemeente Haarlem het ene plan op het andere om villa’s in het park te bouwen. Landschapsarchitect J.D. Zocher jr had in zijn oorspronkelijke ontwerp meer villa’s bedacht dan uiteindelijk zijn gebouwd.
De NTs behoorde tot de organisaties die zich tegen de plannen verzette, omdat de plannen diverse zichtlijnen en de loop der paden zouden schaden. Dit zijn vaste onderdelen van de monumentale status van het park, waaraan niet zomaar getornd mag worden.
De bouwplannen zijn in 2004 verlaten, waarna gefaseerd parkherstel ter hand werd genomen. Desondanks volgde in 2008 een plan om noodlokalen te plaatsen voor een school.
De NTs heeft getracht deze bouw tegen te houden, samen met de Wijkraad, de Bond Heemschut, Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland (SBEZK), en het Cuypersgenootschap. De rechtbank heeft deze bezwaren terzijde geschoven, waardoor de noodlokalen in 2009 konden worden gebouwd.
Nadere beroepsprocedures leidden begin 2011 uiteindelijk tot een overeenkomst tussen gemeente en SBEZK, waarin de gemeente heeft toegezegd de noodlokalen uiterlijk eind 2012 te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd.
De NTs heeft samen met anderen aangedrongen op een beheersplan en werd door de gemeente Haarlem uitgenodigd om het concept-beheersplan van commentaar te voorzien. Voorjaar 2011 heeft de monumentncommissie van de NTs haar visie gegeven. De NTs heeft de Stichting tot Behoud van het Frederikspark op de achtergrond gesteund in haar bezwaar tegen de uitbreiding van de Groenbestemming met het element “evenemententerrein”. Dit omdat de bodemgesteldheid ernstig te lijden blijkt te hebben van zodanig zwaar gebruik en geen maatregelen of middelen worden aangewezen in het concept-beheerplan van Haarlem om dit te ondervangen.